LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Mērdzenes Kultūras nams

Adrese: Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pagasts,
Ludzas novads, LV-5726
Vadītāja: Anita Šarkovska
Telefons: 65794175
E-pasts: anita.sarkovska@ludzasnovads.lv

 


Mērdzenes Kultūras nama ēka uzbūvēta 1950.gadā, renovēta 2008. gadā. Tā funkcijas ir valsts svētku un tradicionālo svētku rīkošana Mērdzenes pagastā, amatierkolektīvu darbība, izstāžu veidošana, kā arī iedzīvotāju interešu atklāsme un to bagātināšana.

Mērdzenes Kultūras nama misija – tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana,  kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Mērdzenes Kultūras namā darbojas

Mērdzenes KN etnogrāfiskais ansamblis “Mārga” dibināts 1965.gadā. Kolektīvu jau vairāk kā 12 gadus vada Austra Golubova, vitāla, zinoša, atraktīva, Mērdzenes apkaimes tradīciju kopēja un saglabātāja, psalmu dziedātāja. Ansamblī darbojas dažādu vecumu dalībnieki, kas katrs ir kolorīta personība, atklājot sevi caur dziesmu, stāstu un aktiermākslu. Etnogrāfiskais ansamblis ir starptautiskā festivāla “BALTICA” un starpnovadu folkloras kopu festivāla “GORŪZA” ikgadējs dalībnieks. “Mārga” ir saulgriežu tradīciju kopēja un popularizētāja pagastā un novadā. 2020.gadā atzīmēja pastāvēšanas 55. gadskārtu.

Mērdzenes sieviešu koris „Austra” ir vienīgais sieviešu koris tuvējos novados. Tas ir labs kultūras zīmols, apliecinājums ciema dzīvotspējai, kultūras līmenim daudzu gadu desmitu garumā. Koris ir dibināts 1970.gadā. Neskatoties uz grūtībām, kolektīvs turas stabili: 25 -30 dāmas. Vairāk kā 25 gadus „Austras” diriģente nemainīgi ir Ināra Dovgiallo. Stabilas ir arī kora tradīcijas – piedalīšanās visos Latvijas Vispārējos Dziesmu svētkos no 1973.gada, Latgales Dziesmu svētkos, vīru un sieviešu koru salidojumos dažādās Latvijas pilsētās, pagasta un novada lielākajos pasākumos, kopīgas ekskursijas, koristu jubilejas, mēģinājumi kultūras namā. 2020.gadā korim “Austra” apritēja 50 gadi.

Mērdzenes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste” kopā sanāk, lai izdejotu savu prieku, dāvātu to citiem un gūtu spēku ikdienai. Tas dibināts 1996. gadā un kolektīvu vada Anita Šarkovska. 2021. gadā atzīmēja pastāvēšanas 25. gadskārtu. Deju kolektīvs „Luste” kopš 2003. gada ir visu Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieks Rīgā. Piedalās visos Latgales un novada deju svētkos. Ar savu deju bagātina visus svētkus pagastā. Viens no skaistākajiem mirkļiem kolektīva dzīvē ir Latvijas Lustu sadancis, kas ir radošs, sportisks, dejisks un atraktīvs pasākums. 

Pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma 2016.gadā top interesentu pulciņš amatierteātra (vad. Aelita Neulāne) izveidei Mērdzenē. Todien Lieldienās skatītāji varēja noskatīties A. Zujas “Četras leigovas” izrādi, kurā piedalījās arī pati autore. Mērdzenes amatierteātris ar A.Grīnieces lugu “Līgošanas nerātnības” uzstājās ne vien Mērdzenē, bet arī Salnavā un Čornajas pagastā. Kolektīvs meklē un iestudē autorlugas, kas ataino mūsdienu dzīves daudzveidību, kas aicina vērīgi ielūkoties apkārtnē un caur savu redzējumu un tēlojumu to atklāt skatītājiem.