LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Mostly sunny
30°C
 
A A A

Domes sēdes

Domes sēžu lēmumi, protokoli un audio ieraksti 

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, Ludzas novada domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iepriekš ir izskatīts finanšu komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, teiritoriālā un attīstības komitejas sēdēs vai kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes. Pašvaldības iedzīvotāji un citas personas, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesīgas piedalīties debatēs vai traucēt sēdes gaitu.

Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

  • domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;
  • attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
2021. gadā notikušās domes sēdes (jāpievieno tās domes sēdes, kas notika pēc 2021.gada 1.jūlija)
Līdz 2021. gada 1. jūlijam pieņemtie lēmumi
coloring.cool