LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Domes sēdes

Domes sēžu lēmumi, protokoli un audio ieraksti 

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, Ludzas novada domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iepriekš ir izskatīts finanšu komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, teiritoriālā un attīstības komitejas sēdēs vai kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes. Pašvaldības iedzīvotāji un citas personas, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesīgas piedalīties debatēs vai traucēt sēdes gaitu.

Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

  • domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;
  • attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
2022. gada 30. augusta Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 02.09.2022)
2022. gada 25. augusta Ludzas novada domes sēde (publicēts 02.09.2022)
2022. gada 8. augusta Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 17.08.2022)
2022. gada 27. jūlija Ludzas novada domes sēde (publicēts 29.07.2022)
2022. gada 20. jūlija Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 20.07.2022)
2022. gada 30. jūnija Ludzas novada domes sēde (publicēts 01.07.2022)
2022. gada 3. jūnija Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 06.06.2022)
2022. gada 25. maija Ludzas novada domes sēde (publicēts 27.05.2022)
2022. gada 25. maija Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 25.05.2022)
2022. gada 26. aprīļa Ludzas novada domes sēde (publicēts 27.04.2022)
2022. gada 31. marta Ludzas novada domes sēde (publicēts 11.04.2022)
2022. gada 14. marta Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 14.03.2022)
2022. gada 24. februāra Ludzas novada domes sēde (publicēts 25.02.2022)
2022. gada 17. februāra Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 18.02.2022)
2022. gada 31. janvāra Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 31.01.2022)
2022. gada 27. janvāra Ludzas novada domes sēde (publicēts 27.01.2022)
2022. gada 13. janvāra Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 13.01.2022)
 
2021. gada 29. decembra Ludzas novada domes sēde (publicēts 29.12.2021)
2021. gada 13. decembra Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 15.12.2021)
2021. gada 30. novembra Ludzas novada domes sēde (publicēts 03.12.2021)
2021. gada 28. oktobra Ludzas novada domes sēde (publicēts 29.10.2021)
2021. gada 30. septembra Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 01.10.2021)
2021. gada 23. septembra Ludzas novada domes sēde (publicēts 24.09.2021)
2021. gada 26. augusta Ludzas novada domes sēde (publicēts 07.09.2021)
2021. gada 6. augusta Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 10.08.2021)
2021. gada 29. jūlija Ludzas novada domes sēde (publicēts 02.08.2021)
2021. gada 16. jūlija Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 21.07.2021)
2021. gada 7. jūlija Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 08.07.2021)
2021. gada 2. jūlija Ludzas novada domes ārkārtas sēde (publicēts 02.07.2021)
2021. gada 1. jūlija Ludzas novada domes sēde (publicēts 01.07.2021)