LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Ziņojums par publiskās apspriešanas par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ludzas novada administratīvajā teritorijā rezultātiem

Ziņojums par publiskās apspriešanas par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ludzas novada administratīvajā teritorijā rezultātiem

1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Publiskās apspriešanas ierosinātājs – Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV – 5701.

1.2. Publiskās apspriešanas pamatojums – Ludzas novada 2010.gada 30.septembra domes lēmums (sēdes protokols Nr. 26, 13 §) “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ludzas novada administratīvajā teritorijā”.

1.3. Publiskās apspriešanas ilgums bija noteikts no 2010. gada 15. oktobra līdz 2010. gada 10. decembrim.

1.4. Sludinājumi par publisko apspriešanu tika ievietoti/ publicēti:

 • 1) Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ludzas Novada Vēstis”;
 • 2) Laikrakstā “Ludzas Zeme”
 • 3) Mājas lapā https://ludzasnovads.lv/;

1.5.Ar saistošo noteikumu projektu iepazīties un izteikt savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus varēja:

 • 1) Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā;
 • 2) Ludzas novada Briģu pagasta pārvaldē, c. Briģi, Brigu pagasts, Ludzas novads;
 • 3) Ludzas novada Cirmas pagasta pārvaldē, c. Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads;
 • 4) Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldē, c. Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads;
 • 5) Ludzas novada Istras pagasta pārvaldē, c. Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads;
 • 6) Ludzas novada Nirzas pagasta pārvaldē, c. Nirzas, Nirzas pagasts, Ludzas novads;
 • 7) Ludzas novada Ņukšu pagasta pārvaldē, c. Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads;
 • 8) Ludzas novada Pildas pagasta pārvaldē, c. Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads;
 • 9) Ludzas novada Pureņu pagasta pārvaldē, c. Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads;
 • 10) Ludzas novada Rundēnu pagasta pārvaldē, c. Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.

2. Rezultāti

2.1. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens iesniegums.

3. Secinājumi

3.1. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

3.2. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

3.3 Publiskās apspriešanas gaitā netika saņemts neviens iesniegums, iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu saistošo noteikumu projektam.

3.4. Lēmums par saistošo noteikumu projekta apstiprināšanu tiks pieņemts Ludzas novada domes sēdē.

Vides inženiere M. Romanovska