LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
-1°C
 
A A A

Ziņo Dzīvokļu komisija

Rindās stāvēšanas laiks ir garām, taču viena rinda ir saglabājusies – pēc dzīvokļiem, un tajā stāvētājiem jāapbruņojas ar pacietību, jo savu kārtu var sagaidīt tikai pēc vairākiem gadiem.

Uz 2009. gada 1. februāri dzīvokļu rindā Ludzā reģistrētas 242 personas.

Eksistē vairākas uzskaites grupas. 1. uzskaites grupa – bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 2. uzskaites grupa – maznodrošinātās personas; 3. uzskaites grupa – maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā; 4. uzskaites grupa – personas, kuru īrētā dzīvojamā telpa atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un nepieciešama māju atguvušajam īpašniekam (viņa mantiniekam) dzīvošanai, par ko īpašnieks (viņa mantinieks) pašvaldībā iesniedzis pieteikumu dzīvokļa atbrīvošanai; 5. uzskaites grupa pārējās personas; kā arī rinda – palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu (pārējās personas).

2008. gadā piešķirta dzīvojamā platība 19 personām no maznodrošināto personu grupas – 8 nelabiekārtoti, 1 labiekārtots dzīvoklis; diviem bāreņiem – 1 nelabiekārtots, 1 labiekārtots dzīvoklis; 8 dzīvokļi grupā pārējās personas – 2 nelabiekārtoti, 6 labiekārtoti dzīvoki. Veiktas četras dzīvojamās platības apmaiņas.

Dzīvokļu problēma pastāv ne tikai Ludzā, bet visā valstī, ko var atrisināt tikai ar ievērojamu valsts finanšu atbalstu. Vai rindā stāvētāji sagaidīs valsts atbalsta programmu pašvaldību dzīvojamā fonda atjaunošanai un mērķdotācijas dzīvokļu būvniecībai, to varam tikai minēt. Brīvu dzīvokļu Ludzā faktiski nav.

coloring.cool