LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Zinību dienas pasākumi Ludzas novada izglītības iestādēs

Šī gada 1. septembrī Ludzas novada izglītības iestādēs satiksies skolēni, viņu vecāki un skolotāji! Ludzas novada skolās reģistrēti 1175 izglītojamie. Īpašs tas ir novada 94 pirmo klašu skolēniem un 92 desmito klašu jauniešiem. Visas Ludzas novada izglītības iestādes uzsāks mācības klātienē, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās  drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības”. Katra izglītības iestāde, atbilstoši savai specifikai,   ir izstrādājusi kārtību, kā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības. Zinību dienas norisi skolas plāno organizēt ārpus telpām, laukumos pie skolām. 

Zinību dienas pasākumu programma:

Ludzas pilsētas ģimnāzijā:

1. septembrī mācību process Ludzas pilsētas ģimnāzijā tiek uzsākts un mācību gada laikā organizēts, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Kārtību!

Svinīgs mācību gada  ieskaņas pasākums, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, 1.septembrī plkst. 10:00 skolas sporta stadionā (piedalās tikai skolēni, skolotāji un 1.klašu vecāki)
     * 1. un 12. klašu skolēni stadionā ierodas 09:45
     * Pirms svinīgā pasākuma stadionā klasēs pulcēšanās nenotiek

Pēc pasākuma klases stunda (sekot audzinātāju norādēm, piedalās tikai skolēni)
     * Mācību grāmatas skolēni saņems audzinātāju vadībā

Lietus gadījumā:
plkst. 10:00 skolas 1.korpusa zālē 1.a, 1.b un 5.c klases skolēniem, ievērojot klašu kolektīvu distancēšanās noteikumus, svinīgs mācību gada  ieskaņas pasākums, pēc pasākuma klases stunda

Visiem pārējiem – plkst. 10:00 klases stunda (sekot audzinātāju norādēm)

* Pasākums publicitātes nolūkos tiks fotografēts
* Skolēnu vecākus atbilstoši skolā noteiktajai Kārtībai un drošības noteikumiem aicinām nedoties bērniem līdzi skolas telpās, bet uzgaidīt skolas teritorijā.


Ludzas 2. vidusskolā: 

Ludzas 2. vidusskola aicina 1. – 12. klašu audzēkņus uzsākt jauno mācību gadu 1. septembrī plkst. 9:00 skolas pagalmā. Pēc pasākuma – klases stunda.  *Uz pirmo klases stundu aicināti tikai audzēkņi, vecāki aicināti sagaidīt savas atvases skolas teritorijā!
Balstoties uz normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, skola ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.
Audzēkņus un vecākus skolas administrācija lūdz regulāri sekot informācijai skolas tīmekļvietnē www.ludzas2vsk.lv ; platformā e-klase; https://www.facebook.com/ludzas2.vidusskola 
 

Pildas pamatskolā: 
 
Svinīgs mācību gada  ieskaņas pasākums, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, 1.septembrī plkst. 9:00 norisināsies Skolas pagalma teritorijā. Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Kārtību! Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Kārtību!

Jura Soikāna Ludzas mākslas skolā:

J. Soikāna Ludzas mākslas skola gaida uz pirmo tikšanos 2020./2021. m. g.!

1.septembrī

 • 16:00   1. klases audzēkņu vecākus
 • 17:30   2. klases audzēkņu vecākus

2.septembrī

 • 17:15   3. klases audzēkņu vecākus
 • 18:15   4. klases audzēkņu vecākus

3.septembrī

 • 17:15   5. klases audzēkņu vecākus
 • 18:15   6.klases audzēkņu vecākus

4.septembrī

 • 17:15   7. klases audzēkņus
 • 18:15   vidusskolas pr. (30V) visu klašu audzēkņus

 

 • Mācības JSLMS klātienē visas klašu grupas uzsāk 7.09.20. saskaņā ar stundu sarakstu.
 • No 31.08.20. – 4.09.20. papildus uzņemšana pamatskolas (7.g.) un vidusskolas (3.g.) programmās 
 • Tālrunis: 65781327 / Mobilais tālrunis:  26586721

Ludzas Mūzikas pamatskolā:

Ludzas Mūzikas pamatskola aicina 1.-4. klašu skolēnus uzsākt jauno mācību gadu 1.septembrī:

1.klase plkst. 9:30 kopā ar vecākiem, Skolas zālē

2.a un 2.b klase plkst. 8:50 – savās klasēs

3.klase plkst. 9:00 — savā klasē

4.klase plkst. 9:10 – savā klasē.

Uz pirmo klases stundu aicināti tikai 2.-4.klašu skolēni.

Skolas administrācija vecākus lūdz sagaidīt savus bērnus skolas teritorijā.


Informāciju apkopoja Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska