LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Partly sunny
14°C
 
A A A

Zilupes vidusskolas aktivitātes Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001)

Attēlā: Interešu izglītības programmas „ Robotika” nodarbību laikā.

2021./2022 . mācību gadā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Zilupes vidusskolā notiek dažādas aktivitātes un atbalsta pasākumi skolēniem.

Divas skolotājas ir  pedagoga palīgi, kas darbojas 1.-6.klasēs mācību stundu laikā (matemātikā, dabaszinībās, datorikā). Viņas darbojas kopā ar pedagogiem mācību stundās un palīdz individualizēt un diferencēt mācību darbu klasē. Individualizēts atbalsts tiek sniegts gan skolēniem ar mācību grūtībām un  mācību traucējumiem, gan skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem.

5.-9.klašu skolēniem tiek piedāvātās nodarbības mācīšanās grupās STEM un vides jomā. Mērķtiecīgi vadītas nodarbības grupās dod iespēju skolēniem uzlabot un padziļināt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos, savlaicīgi saņemt pedagoga skaidrojumu par neizprasto mācību vielu.

Pēc stundām pamatskolas skolēni labprāt apmeklē interešu izglītības programmu „Fizika ikdienā”. Ārpusstundu praktiskās nodarbības fizikā palīdz ieinteresēt skolēnus, dod papildu laiku veikt dažādus eksperimentus, lai apgūtu teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu.

7. kl. skolēni apmeklē interešu izglītības programmu „Robotika”, kuras laikā apgūst prasmi izpaust savas domas tehniskajā jaunradē. Šīs  nodarbības palīdz audzēkņiem orientēties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, apzināties iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē, kā arī attīsta katra skolēna zināšanas programmēšanā un robotikas pamatos.

Skolēnu darbi – roboti.  

Apmeklējot un piedaloties dažādās aktivitātēs un nodarbībās projekta ietvaros, audzēkņi pilnveido teorētiskās un praktiskās zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, iegūst padziļinātu izpratni par mūsdienīgu tehnoloģiju iespējām un šo iespēju izmantošanu dzīvē.

 

Zilupes vidusskolas direktores vietniece Vija Apele

coloring.cool