LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 04. jūlijs
Sandis, Uldis, Ulvis
Ludza
Mostly cloudy
24°C
 
A A A

Zemes īpašniekus aicina ierobežot latvāņu izplatību

Sosnovska latvānis, kuru Latvijā ieveda kā perspektīvu lopbarības augu, ir atzīts kā invazīva augu suga. Augu aizsardzības likums nosaka, ka invazīvo augu suga  ir Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi vai cilvēka veselībai un invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas, un zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir invazīvās augu sugas iznīcināt. Kopumā līdz 2022. gadam Latvijā latvānis ir uzmērīts 5097 vietās. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 350  līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 570 līdz 2900 euro.

Aicinām ielūkoties Valts augu aizsardzības dienesta mājaslapā www.vaad.gov.lv, kur ir pieejama informācija par latvāņu iznīcināšanas metodēm.

Atgādinājums par nekustamā īpašuma kopšanu un kārtības uzturēšanu:

  • Pienākusi vasara un atkal laiks parūpēties par sava īpašuma un piegulošās teritorijas kopšanu – zāles pļaušanu, kārtības uzturēšanu.
  • Ludzas novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma teritoriju īpašniekiem, valdītājiem jānodrošina īpašuma teritorijas un tai pieguļošās teritorijas kopšanu – zālienu nopļaušanu (zāles augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm), atkritumu savākšanu, grāvju un caurteku tīrīšanu,  īpašuma uzturēšanu kārtībā – nepieļaut lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrāšanos, kā arī nepieļaut transportlīdzekļu vraku uzglabāšanu vietās, kur tie ir redzami no ielas, īpašuma nožogojuma uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā.
  • Aicinām ievērot Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 17. “Par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Ludzas novadā”

Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Par pārējo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro.


Aicinām ziņot par nesakoptām teritorijām zvanot pa tālruni 22444045 vai rakstos uz e-pastu: [email protected] 


Informāciju sagatavoja
Ludzas novada pašvaldības vides inženieris
Aleksandrs Narnickis

coloring.cool