LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Zāles pļaušana – īpašnieka pienākums!

Tuvojas vasaras saulgriežu svētki – Līgo svētki. Mūsu kopējais mērķis ir, lai Ludzas novads ir tīrs un sakopts.
Ludzas novada 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 11 “Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu” 4. pants nosaka, ka “namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki-pilnvarnieki, lietotāji-nomnieki nodrošina nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos un piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu un atkritumu savākšanu)”.
Pieguļošā teritorija ir publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai.
Pilsētas un ciemu teritorijās šobrīd aktīvi tiek apsekotas privātmājas, visiem, kam īpašumi nav sakopti – ir aizauguši ar zāli vai teritorijā ir atkritumu kaudzes, tiek rakstītas brīdinājuma vēstules, dodot 2 nedēļas laika sakopt īpašumus. Ja atkārtotā pārbaudē tiks konstatēts, ka īpašums un tā teritorija nav sakārtota, tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma akts. Pašvaldībai ir tiesības uzlikt naudas sodu fiziskai personai pat līdz Ls 250, juridiskai – Ls 1000 par saistošo noteikumu neievērošanu.
Rūpēsimies par savu un apkārtējo labklājību un teritorijas sakopšanu!

Ludzas novada vides inženiere
Mārīte Romanovska
Tel.: 65707130