LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Visdrošāk pirotehniku ir iegādāties sertificētos veikalos

Pirotehnika ir iespēja padarīt mūsu svētkus krāšņākus, tomēr tikai tad, ja cilvēks zina drošības noteikumus un bīstamības faktorus. Pirotehniku nelieto ikdienā, bet tikai ļoti īpašos gadījumos. Nereti tieši pats iespaidīgākais gadu mijas sagaidīšanas akcents negaidīti “aptumšo” svētku prieku ar nodarītām apdeguma traumām vai ugunsnelaimi mājoklī.

Lai daudzveidīgā pirotehnisko izstrādājumu klāsta lietošana svētkos sagādātu pozitīvas emocijas, jāievēro virkne piesardzības nosacījumu:

 • Visdrošāk ir uzticēt pirotehnikas izšaušanu profesionāļiem, kas izvērtēs iespējamos riskus un nesīs pilnu atbildību gan par uguņošanas priekšnesumu, gan tā drošību, neapdraudot skatītāju veselību, dzīvību un mantu.
 • Pirotehniku jāiegādājas sertificētos veikalos un to iegādāties drīkst no 18 gadu vecuma. Pirotehnikas izstrādājumu neprasmīgas lietošanas rezultātā iegūtās traumas visbiežāk ir smagas un bieži ar paliekošām sekām uz visu mūžu. Labā pirotehnikas veikalā pārdevēja spēs pastāstīt par konkrēto izstrādājumu un tā drošu lietošanu vairāk par to, kas rakstīts (bieži vien pavirši iztulkotā) lietošanas pamācībā.
 • Pat vissīkāko neskaidrību gadījumā jautājiet padomu pirotehniķim. Ja pēc instrukcijas izlasīšanas skaidrība par pirotehnikas izstrādājuma drošu lietošanu nerodas, labāk vēlreiz pārjautāt speciālistam. Rūpīgi jāizlasa pirotehnikas lietošanas pamācība, vēlams – vēl dienas gaismā, un jāievēro tā. Tas palīdzēs saglabāt mieru un vēsu prātu.
 • Jāizvēlas pareiza vieta – vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu un degvielas uzpildes staciju tuvumā pirotehniku lietot nedrīkst! Nonākot degošam pirotehnikas izstrādājumam vai tā karstajām daļām uz mājokļa jumta, var notikt jumta seguma un tam sekojoša jumta konstrukcijas elementu aizdegšanās.
 • Skatītājiem (pirmām kārtām bērniem) ieteicams atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājuma palaišanas vietas, lai izsargātos no smagām apdeguma traumām kādas kļūmes dēļ iedarbināšanas procesā.
 • Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pirotehnikas izstrādājumus, jāņem vērā vēja stiprums un virziens; skatītājiem jājūt vējš no mugurpuses.
 • Jāuzmanās no kokiem! – Tāpat kā stiprs vējš arī tie var mainīt pirotehnikas lidojuma virzienu, un tas var kļūt neprognozējams.
 • Izstrādājumus drīkst izņemt no iepakojuma un attīrīt degauklas tikai īsi pirms lietošanas.
 • Uguņošanas lietas nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat labi zināmās vietās! Tās var atrast bērni vai pusaudži, kas vēlēsies ar tām spēlēties.
 • Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļaujiet to darīt citiem!
 • Nedrīkst izjaukt gatavos pirotehnikas izstrādājumus.
 • Pirms palaišanas izstrādājumu novietojiet uz stabilas virsmas, tā, lai tas palaišanas brīdī vai darbības laikā nevarētu apgāzties un tādejādi, negaidot, mainīt trajektoriju. Raķetes var ievietot stabili, vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai caurulē. Jums nepieciešamas tieši tikpat daudz pudeles vai caurules, cik raķetes domājat izšaut.
 • Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus jāsagatavo un tuvumā jānovieto ugunsdzēšamais aparāts vai spainis ar ūdeni. Ātra uguns nodzēšana var izglābt dzīvību un pasargāt materiālās vērtības. Arī pirmās palīdzības aptieciņai jābūt tuvumā.
 • Neļaujiet pirotehnikai nonākt bērna rokās, pat ja tas ir viņa dzimšanas dienas salūts!
  Drošība dažādiem pirotehnikas veidiem
 • Plaukšķenes nedrīkst vērst pret seju vai gaismas ķermeņu virzienā, izmantot atklātas liesmas tuvumā.
 • Petardes neprognozējamības dēļ, jāievēro no cilvēkiem un ēkām drošs attālums – 6-10 metri. Petardes pēc aizdedzināšanas jāaizmet 5-6 metru attālumā. Kategoriski aizliegts mest petardes uz cilvēkiem, dzīvniekiem, iemest pudelēs, burkās, spaiņos.
 • Romiešu sveces sastāv no garas kartona caurulītes, kurai augšējā daļā ir deglis. Svece deg no augšas uz leju un pēc kārtas izšauj gaisā degošas zvaigznītes. Sveci nav ieteicams turēt rokā, jo degšanas laikā var izjukt korpuss vai izkrist pamatne, tāpēc tā pielietošanas vietā stipri jānostiprina, piemēram, piesienot pie kociņa, kurš iedurts zemē.
 • Salūts visbiežāk sastāv no nelielas pielādētas papīra patronas, kura 15-50 metru augstumā izšauj gaismas ķermeņus ar izpletņiem vai degošas zvaigznītes. Salūtus liek uz cietas, taisnas virsmas. Bateriju ar nelielu stobru daudzumu vajag nedaudz apbērt ar zemi vai blīvu sniegu, lai pēc palaišanas tā neapgāztos. Šā iemesla dēļ bateriju nav ieteicams likt uz ledus.
 • Lidojošie salūti iegriežas uz zemes un tad uzlido aptuveni 20 metru augstumā, dzirksteļojot lietussarga veidā. Lidojošie salūti sastāv no cilindriska papīra korpusa ar spārniņiem. Dažiem salūtiem nav spārniņu, tie paceļas gaisā, pateicoties reaktīvajam dzinējam. Palaišanai vajadzīga līdzena virsma 50×50 cm lielumā. Svarīgi šos salūtus nepalaist ēku un vadu tuvumā, kā arī tad, ja pūš stiprs vējš.
 • Visspēcīgākie un krāsainākie salūti tiek taisīti ar bumbu palīdzību, kuras izšauj gaisā 50-300 metru augstumā ar speciālu pirotehnisko mortīru palīdzību. Augstākajā punktā bumbas uzsprāgst, veidojot dažādus gaismas efektus. Pie bumbas apakšējās daļas ir piestiprināts starta lādiņš, kurš aizdegas ar degļa vai elektroaizdedzes ierīces palīdzību un izmet bumbu no caurules. Darbojoties ar šiem izstrādājumiem, jāievēro stingri drošības pasākumi, jo var gadīties šādas problēmas – sprādziens var notikt pārāk zemu, var nenostrādāt ierosinošais lādiņš un nesasprāgusī bumba tad krīt lejā no liela augstuma, tāpēc uguņošanas laikā skatītāji nedrīkst atrasties tuvāk par drošo zonu. To aprēķina pēc mortīras kalibra, piemēram, ja tas ir 50 mm, tad drošais attālums ir 50 metri.
 • Pēc strūklakas palaišanas dzirksteļu strūklaka ir augstumā no dažiem centimetriem līdz pat vairākiem metriem. Āra strūklakas nedrīkst lietot telpās, kā tas Latvijā nereti notiek. Strūklakas stingri jānostiprina, lai tās neapgāztos, un no bīstamās zonas jāaizvāc viegli uzliesmojoši priekšmeti. Nedrīkst tās ņemt rokās, ja vien nav atbilstošs rokturis. Savukārt vulkānus izgatavo konusa veidā. Degšanas procesa laikā degošā maisījuma laukums palielinās, līdz ar to pastiprinās dzirksteļojošās strūklas augstums.
 • Saules ir pirotehniskais atribūts, kurš darbības laikā griežas ap savu asi, veidojot krāšņu salūtu. Izstrādājumu piestiprina ne zemāk kā 1,50 metra augstumā, šim nolūkam saules centrā izgatavots speciāls caurums. Uzstādot sauli, jāpārliecinās, ka tā viegli griežas, un jāskatās, lai nekas netraucētu griešanos.

  Pirotehnika ir iespēja padarīt mūsu svētkus krāšņākus, tomēr tikai tad, ja cilvēks zina drošības noteikumus un bīstamības faktorus. Pirotehniku nelieto ikdienā, bet tikai ļoti īpašos gadījumos. Nereti tieši pats iespaidīgākais gadu mijas sagaidīšanas akcents negaidīti “aptumšo” svētku prieku ar nodarītām apdeguma traumām vai ugunsnelaimi mājoklī.

  Pirotehnikas palaišana

Aizdedzināšana jāveic no vēja puses un pēc aizdedzināšanas nekavējoties jāatkāpjas. Nedrīkst pārliekties pār aizdedzināmo izstrādājumu un iet garām tam, kad tas aizdedzināts!

 • Petardes (trokšņa pirotehnika) pēc aizdedzināšanas ātri jāaizmet drošā attālumā – no sevis un citiem. Trokšņa pirotehniku nedrīkst lietot telpās.
 • Uguns strūklakas un tamlīdzīgus izstrādājumus vispirms jānovieto uz zemes un tikai pēc tam jāaizdedzina.
 • Galda pirotehniku jādedzina uz ugunsdroša pamata, jāizvairās no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
 • Raķetes jāšauj gaisā vertikāli!
 • Nav pieļaujams, ka raķetes izšaušanas laikā turpat tuvumā atrodas pārējās raķetes. Vienīgā bīstamā dzirkstele var uzkrist uz degauklām, un tad raķetes pašas izvēlēsies trajektoriju, kas var apdraudēt Jūsu drošību.
 • Nevienu pirotehnisku izstrādājumu tā darbošanās laikā nedrīkst turēt rokās. Arī brīnumsvecītes var degt nelīdzeni, un straujāks zibsnis var izraisīt izbīli, un tūlīt pēc tam aizdegsies paklājs un radīsies indīgi dūmi.

Arī pēc uguņošanas jāievēro piesardzība

 • Pirotehniskos izstrādājumus, kas nav nostrādājuši, atkārtoti aizdedzināt ir aizliegts! Pēc pāris minūtēm tos neizjauktus neitralizē, iemetot ūdenī.
 • Jāpārliecinās, lai pēc uguņošanas zemē nepaliktu kvēlojam neviena dzirkstele, jo kā zināms – no dzirksteles izceļas liesma.

Lai nesabojātu svētkus sev un citiem, svarīgi zināt, ka saskaņā ar likumu, 2., 3. un 4. klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

 • mājokļu iekštelpās
 • ja vēja ātrums pārsniedz deviņus metrus sekundē
 • daudzdzīvokļu māju pagalmos – aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus, kuri nav kontrolējami vai kuriem nav noteikts lidojuma virziens (raķetes, pirotehniku, kas pirms aizlidošanas griežas virpuļveidā)
 • zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koka zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas) un neprognozējami manīt lidojuma trajektoriju
 • ražošanas ēku, degvielas cisternu, gāzes balonu un citu viegli uzliesmojošu vai ugunsbīstamu vielu un materiālu tuvumā
 • tuneļos, uz ielām, zooloģiskajos dārzos
 • tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskiem objektiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām, dabas rezervātiem
 • tuvāk par drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, šosejām, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem, kādu norādījis pirotehnikas izstrādājuma ražotājs vai noteikusi Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde
 • citās vietās, kurās pirotehnisko izstrādājumu izmantošana var apdraudēt tuvumā esošu cilvēka dzīvību, veselību vai mantu vai nodarīt kaitējumu videi
 • tuvāk par 100 metriem no Saeimas un Ministru kabineta ēkas un ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības teritorija

Pirotehnika vairo svētku sajūtu un sagādā prieku ikvienam, it īpaši bērniem. Un tieši bērnu dēļ pats svarīgākais ir apzināties, ka drošība ir mūsu pašu rokās.