LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

VID informē: Ganāmpulks, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanā, nav jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā

Ganāmpulks, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanā, nav jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jānorāda īpašumā esošs govju, jaunlopu vai savvaļas dzīvnieku ganāmpulks, kas ir nošķirts saimnieciskās darbības veikšanai un tiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

VID informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijā, proti, deklarācijas 8.punktā “Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts deklarācijas citos punktos”, ja to vērtība pēc personas ieskatiem pārsniedz 10 000 latu, personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicēji (zemnieku saimniecību īpašnieki, individuālie komersanti) vai SIA īpašnieki, kuri nodarbojas ar govju un jaunlopu ganāmpulku vai savvaļas dzīvnieku audzēšanu, mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jānorāda informācija par ganāmpulkiem, kas ir nošķirti saimnieciskās darbības veikšanai un tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.
VID informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas 8.punktā “Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts deklarācijas citos punktos” ir jānorāda tāds īpašums, kuru veido:
• viena lieta, kuras vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam,
vai
• lietu kopums, kas tiesiskā ziņā var tikt atzīts par vienību jeb vienu pašu lietu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Piemēram, gleznu kolekcija, antikvāras lietas, šķirnes dzīvnieki.

VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas var iesniegt līdz 2012.gada 1.jūnijam. Informācija par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu pieejama VID mājaslapā, kurā pieejami arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.
Iedzīvotāji informāciju par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, tai skaitā par iepriekš nedeklarētu ienākumu deklarēšanu, var saņemt:
– zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898,
– uzdodot jautājumus, izmantojot VID mājaslapā esošo jautājumu uzdošanas formu,
– klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.