LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Vēsturiski-novadpētniecisks konkurss par J. Kuļņevu

Ludzas Novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Ludzas 2.vidusskolu organizē konkursu “Varonis, kas kalpo Tēvzemei, nekad nemirst, bet pēcnācējos atdzimst”.
Konkursā no 2012. gada 2. maija līdz 22. jūnijam tiek aicināti piedalīties visi interesenti. Dalībnieku vecums nav ierobežots. Materiāli konkursam iesniedzami rakstiskā un drukātā veidā latviešu vai krievu valodā līdz 2012. gada 22. jūnija plkst. 12:00 Ludzas Novadpētniecības muzejā pēc adreses J.Kuļņeva 2, Ludza, LV-5701. Konkursa noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana notiks 2012.gada 3.augustā Ludzas Novadpētniecības muzejā Ludzas pilsētas svētku ietvaros.
20 konkursa dalībnieki, kuru anketas saņems vislielāko vērtējumu, dosies 1 dienas ekskursijā uz Ilzeskalnu Rēzeknes novadā. Konkursa nolikums

Vairāk informācijas Ludzas Novadpētniecības muzejā un pa tālruni 65723931.

Konkursa “Varonis, kas kalpo Tēvzemei, nekad nemirst, bet pēcnācējos atdzimst” uzdevumi
1. uzdevums
1. Nosauciet I.Krilova fabulas, kas veltītas 1812.gada Tēvijas karam.
2. Kas bija krievu armijas komandieris 1812.gada kara sākumā?
3. Kāds svarīgs notikums norisinājās 1812.gada 26.augustā?
4. Dragūni, ulāni, kavalergardi, kirosīri – kas apvieno šos karaspēku veidus?
5. Kāpēc franču armiju sauca “дву на десять языков”?
6. Turpiniet parunu “Atnāca Kutuzovs…”.
7. Kurš no krievu dzejniekiem bija 1812.gada kara dalībnieks?
8. Karš – tā ir vīru padarīšana. Taču 1812.gada kara vēsturē ir zināmas 2 sievietes, kas cīnījās blakus vīriešiem. Nosauciet viņu vārdus.
9. Cik krievu armijas karavadoņu – 1812.-1814. gadu kara dalībnieku – portretu atrodas Ziemas pils Kara galerijā? Kas un kad veidojis šos portretus?
10. Izcilam franču karavadonim Napoleonam Bonapartam piedēvē šo pazīstamo aforismu: “Katrs franču karavīrs nēsā savā mugursomā maršala zizli”. Nosauciet plaši pazīstamu krievu parunu, kas vienkāršākā un saprotamākā formā izsaka Napoleona aforisma jēgu.
2. uzdevums
1. Kas attēlots uz Kuļņevu dzimtas ģerboņa?
2. Kurā gadā Pjotrs Kuļņevs tika nozīmēts par Vitebskas guberņas Ļucinas pilsētas (tagadējās Ludzas) galvu?
3. Kurā mācību iestādē J.Kuļņevs ieguva militāro izglītību?
4. Cik karos piedalījās J.Kuļņevs?
5. Aprakstiet, pēc kādiem notikumiem, kas norisinājās krievu-prūšu kara laikā 1805.-1807. gadā, par J.Kuļņevu sāka runāt kā par talantīgu karavadoni, bet pats varonis tika apbalvots ar 4.pakāpec Sv.Vladimira ordeni ar lenti?
6. Kāda literārā tēla vārdā joka pēc un arī nopietni sevi dēvēja J.Kuļņevs? Pamatojiet, kāpēc?
7. Kāda nozīme vēsturē bija Kļasticu kaujai?
8. Uzrakstiet epitetus, parunas, aforismus, ko bieži izmantoja J.Kuļņevs (norādot izmantoto avotu). Piemēram: “Galva asti negaida”( Jeļecs J. Kuļņevs.-Sanktpēterburga: Pēterburgas kara apgabala un štatu spēku tipogrāfija. – 1912. – 83. lpp.)
9. Kāds ir somu dzejnieka J.Runebergs literārā darba nosaukums, kuru viņš uzrakstīja par godu J.Kuļņevam? Kas iedvesmoja dzejnieku uzrakstīt šo literāro darbu?
10. Kurās pilsētās ir J.Kuļņeva vārdā nosauktās ielas?
11. Kurš no karavadoņiem J.Kuļņevu nosauca par “krievu kavalērijas labāko ģenerāli”?
12. Par kuru cīņu karā ar Zviedriju 1808.gadā J.Kuļņevs tika apbalvots ar zelta zobenu ar uzrakstu “Par varonību”?
13. Kad J.Kuļņevs iepazinās ar dzejoļa “Pastāsti par ūsainā varoņa varoņdarbiem…” («Поведай подвиги усатого героя») autoru? Kādos apstākļos radās šī dzejolis?
14. Par kuru cīņu J.Kuļņevs bija apbalvots ar 3.pakāpes Sv.Jura ordeni?
15. Pēc kuras cīņas J.Kuļņevam tika piešķirta krievu kavalērijas ģenerāla pakāpe?
16. Kuru gleznu, veltītu J.Kuļņevam, uzgleznojis mākslinieks A.Ivanovs un kā šī glezna ietekmējusi mākslinieka likteni?
17. Nosauciet šī dzejoļa autoru un turpiniet dzejoli:
«Где Кульнев наш, рушитель сил
Свирепый пламень брани?
Он пал – главу на щит склонил
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила;
Где…
18. Norādiet, kur J.Kuļņevs tika apglabāts pirmoreiz un kur viņa pīšļi atrodas tagad?
19. Kuru no izciliem krievu karavadoņiem īpaši cienīja J.Kuļņevs un uzskatīja viņa dzīvi par piemēru tam, kā cilvēks var kalpot savai Tēvzemei? Kāpēc?
20. Miniet pēc iespējas vairāk literāro darbu (poēmas, dzejoļus), kas veltīti J.Kuļņevam.
3. Radošā daļa
Cienījamie konkursa dalībnieki! Mēs piedāvājam Jums, izmantojot savas radošās spējas un intereses, radīt J.Kuļņeva māksliniecisko tēlu, izvēloties vienu no piedāvātiem variantiem:
1. J.Kuļņeva dzīves un darbības vizuālo atainojumu (piemēram, uzzīmēt J.Kuļņeva dzimtas ģerboni, dzimtas ģenealoģisko koku, J.Kuļņeva karagājienu karti, varoņa portretu u.c.);
2. J.Kuļņevam veltītu literāro darbu (eseju, dzejoli u.c.).