LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Veselības inspekcija veikusi pēdējās peldūdens kvalitātes pārbaudes šajā sezonā

Veselības inspekcija informē – visās 47 monitoringa programmā iekļautajās peldvietās ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes rādītāji atbilst prasībām. Peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās, tomēr Veselības inspekcija neiesaka peldēties Lielajā Stropu ezerā Daugavpilī, tā kā Latvijas Infektoloģijas centrs sniedza informāciju par enetrovīrusu klātbūtni ūdenī. Pēdējie Latvijas infektoloģijas centra analīžu rezultāti būs zināmi septembra vidū.

Oficiālā peldsezona turpinās līdz 15.septembrim. Šogad kopumā visās peldvietās ūdens kvalitāte ir bijusi laba, īslaicīgs peldēšanās aizliegums tika izdots tikai vienu reizi (Salacgrīvas pludmalē jūnija vidū) epizodiska mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ.

Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar MK 2010.gada 6.jūlija noteikumu Nr. 608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 5. punktu peldvietu īpašniekam līdz attiecīgā gada 31. oktobrim jāiesniedz Veselības inspekcijā informācija par peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts pēc peldvietas atbildīgās personas iniciatīvas. Veselības inspekcija monitoringa rezultātus iekļauj peldvietu ūdens kvalitātes informācijas kopumā, ko izmanto peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanā un ziņošanā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam.

Pašvaldībām, kuru teritorijā esošās peldvietās ūdens kvalitātes pārbaudes netiek veiktas par valsts budžeta līdzekļiem, ir iespējami vairāki risinājumi, kā nodrošināt peldūdens kvalitātes novērtējumu turpmākajos gados:

  • 1. Pašvaldība par saviem līdzekļiem var pasūtīt monitoringa veikšanu tuvākā Veselības inspekcijas reģionālā kontroles nodaļā.
  • 2. Pašvaldība, kontaktējoties ar laboratoriju, var pasūtīt monitoringa veikšanu par saviem līdzekļiem jebkurai šīm analīzēm akreditētai laboratorijai.
  • 3. Apņemoties ievērot visas peldvietām noteiktās prasības, pašvaldība var iesniegt pieteikumu Veselības ministrijai iekļaut savas peldvietas MK 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 454 pielikuma sarakstā. Tādā gadījumā peldvietu ūdens monitorings turpmāk tiks veikts par valsts budžeta līdzekļiem.