LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Cloudy
-7°C
 
A A A

Veiksmīgi noslēdzies skolu informatizācijas projekts

Divus gadus Ludzas novada skolas gaidīja datorus, kurus Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0323/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/578) ietvaros sākotnēji bija plānots saņemt līdz 2010./2011.mācību gada beigām.
Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta ” Izglītības iestāžu informatizācija” ieviešanu Ludzas novada pašvaldība noslēdza 2010.gada 21.janvārī . Pirmajā projekta īstenošanas gadā Ludzas novada izglītības iestādēs tika izveidoti un attīstīti 8 lokālie tīkli.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais centralizētais iepirkums noslēdzās tikai 2011.gada nogalē, tādēļ izveidojās situācija, ka projekta īstenošanas laikā daudzviet valstī ir mainījušies projekta labuma guvēji – tika likvidētas, reorganizētas, apvienotas daudzas skolas. Līdz ar izmaiņām iegādājamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienību skaitā, mainījās arī izpildes termiņi.
Izmantojot iepirkuma sistēmu, kas nodrošināja ērti lietojamu vidi preču pasūtīšanai un ātrāku informācijas apriti starp izglītības iestādēm, pašvaldību un preču piegādātāju SIA „Lattelecom”, 2012. gadā tika iegādāti 5 multimediju tehnikas komplekti, 10 portatīvie datori un 107 stacionārie datori.
Portatīvos datorus un multimediju komplektus, kas sastāv no portatīvā datora, digitālās interaktīvās tāfeles ar stereo skaņas sistēmu, digitālā projektora, digitālās datu kameras un programmnodrošinājuma latviešu valodā, šī gada 19. – 20. martā saņēma Ludzas mūzikas pamatskola, Ludzas rajona vakara vidusskola, Istras vidusskola, Nirzas un Pildas pamatskola. 12.jūnijā tika piegādāti un uzstādīti 50 stacionārie datori Ludzas pilsētas ģimnāzijā un 5 – Ludzas mūzikas pamatskolā, bet 20. jūnijā 18 – Ludzas vakara vidusskolā, 11 – Ludzas 2. vidusskolā, 8 – Istras vidusskolā, 8 – Nirzas pamatskolā un 7 – Pildas pamatskolā.
Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada skolām tika radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādā veidā uzlabojot izglītības kvalitāti un sekmējot skolēnu motivāciju mācīties.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 110 204,98, un to 100 % apmērā finansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds. Projekts ilga no 2010. gada 21. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Ilona Rimša