LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly cloudy
-16°C
 
A A A

Veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

NodarbinatibaLabklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022. gada decembrim īstenos projektu, lai veicinātu gados vecāku nodarbināto cilvēku darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 2. augustā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi.

Galvenā projekta mērķa grupa ir bezdarba riskam pakļauti nodarbināti cilvēki vecumā no 50 gadiem. Bezdarba risks šī projekta ietvaros nozīmē to, ka:

cilvēkam ir iespējama vai konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes;
izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo, profesionālo vai arodizglītības līmeni;

cilvēkam pastāv objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem, kas kavē veikt normāla darba laika darbu (8 stundas dienā 5 darba dienas);

cilvēks ir nodarbināts nepilnu darba laiku un saņem mazāk par 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

Projekta ietvaros plānots, ka Nodarbinātības valsts aģentūra, nepieciešamības gadījumā piesaistot pakalpojuma sniedzējus, īstenos vairākas aktivitātes, tostarp, veiks darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu darbavietā, nosakot darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai. Izvērtēšanas rezultātā sniegs rekomendācijas un sagatavos plānu situācijas uzlabošanai, kā arī sniegs atbalstu tā īstenošanai.

Tāpat paredzēts atbalsts uzņēmumiem esošās vai jaunās darbavietas pielāgošanai, lai nodrošinātu nodarbinātā veselības stāvoklim atbilstošu darba vidi. Savukārt, lai novērtētu nodarbinātā veselības stāvokli, plānots noteikt profesionālo piemērotību, nosakot veselības stāvoklim u.c. individuāliem faktoriem atbilstošu darbu vai tālākos iespējamos risinājumus.

Paredzēti arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kuru ietvaros cilvēkiem sniegs konsultācijas, lekcijas (individuāli vai grupā), piemēram, par aktivitātēm veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošanai, par veselīgu novecošanos, darbaspēju ilgāku saglabāšanu u.tml. Šo pasākumu ietvaros cilvēkiem būs iespējams apgūt papildu prasmes darba turpināšanai esošajā amatā vai citā amatā, kas piemērots nodarbinātā veselības stāvoklim (pie pašreizējā vai cita darba devēja).

Plānoti arī veselības uzlabošanas pasākumi. To ietvaros cilvēkam nodrošinās ārstniecības pakalpojumus kursa veidā (piemēram, ārstnieciskā vingrošana, fizikālās medicīnas procedūras, manuālā terapija, masāžas, nodarbības pie fizioterapeita), kas palīdzēs atjaunot veselību un ilgāk noturēties darba tirgū. Viens cilvēks varēs saņemt ārstniecības pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai 250 eiro apmērā.

Vienlaikus organizēs arī sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumus ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai, tai skaitā informēšanas un izglītošanas pasākumus (konferences, reģionālos seminārus, diskusijas, konsultācijas).

Savukārt sociālie partneri (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija) nodrošinās kolektīvo pārrunu veikšanu novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanai darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos.

Kopējais projekta finansējums ir 10,5 milj. eiro, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 1,5 milj. eiro.

2016.gada jūnijā Latvijā cilvēki vecumā no 50 gadiem veidoja 38,3% no visa bezdarbnieku skaita, to īpatsvars nodarbināto kopskaitā palielinās katru gadu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, [email protected]

coloring.cool