LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ieviešana

Šī gada 23.augustā ir saņemta būvatļauja, kas ļauj uzsākt Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansētā projekta  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010 „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ieviešanu.

Projekta īstenošanai 2012.gada 7.augustā Ludzas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Latgalija” noslēdza līgumu Nr. I-38/2012 par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbi tiks veikti laika posmā no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 28.jūnijam. Būvuzraudzību projektā veiks SIA „AKORDA”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 399 151,21, attiecināmās izmaksas ir LVL 327 173,12, ERAF līdzfinansējums – LVL 278 097,15, pašvaldības budžeta finansējums – LVL 121 054,06. Piešķirtais finansējums tiks izlietots ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Nirzas ciemā, veicot divu artēzisko urbumu tamponāžu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūvi, kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 un spiedvada rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un dīzeļģeneratora iegādi.

Projekta vadītāja

Ilona Rimša