LV EN

Otrdiena, 2022. gada 06. decembris
Niklāvs, Niks, Nikolajs
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Uzsākta jauniešu informācijas punkta izveide

Izglītības un Zinātnes ministrija apstiprināja Ludzas novada pašvaldības projektu „Jauniešu informācijas punkta „Esi informēts!” izveide Ludzas novadā”. Projekts tika izsludināts Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam 1.2. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot jauniešu informācijas punktu „Esi informēts” Ludzas novadā. Informācijas punkts tiks veidots Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā Tirgus ielā 22.
Sākot ar šī gada 11. jūniju uz pusslodzi uz projekta īstenošanas laiku ir pieņemts darbā informācijas punkta darbinieks, kura galvenie darba pienākumi ir:
• nodrošināt jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas sniegšanu un izplatīšanu jauniešiem pieejamā un saistošā veidā;
• kopā ar brīvprātīgiem jauniešiem no Ludzas jauniešu kluba „Lietussargs” izveidot informācijas avotu reklāmu;
• nodrošināt dažādu jomu speciālistu elektronisko kontaktu pieejamību Informācijas punktā;
• sniegt konsultācijas jauniešiem informācijas meklēšanas un pieejamības jomā.
Lai nodrošinātu informācijas punkta darbību, tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Tiks uzstādīts informatīvais stends – monitors, un iegādātas jaunas mēbeles. Kad tiks uzstādīts viss aprīkojums, apkopota informācija par Latvijas un ārvalstu informācijas resursiem, kas aktuāli jauniešiem, izveidota šīs informācijas reklāma, tiks organizēts jauniešu informācijas punkta „Esi informēts” atklāšanas pasākums. Informācijas punkta atklāšana tiek plānota augustā, pirms mācību gada sākuma.