LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Uzņēmējus aicina apgūt jaunas zināšanas

Sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru aicinām Jūs apgūt jaunas zināšanas, veicināt savu profesionalitāti un tikties ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, iespējams potenciālajiem sadarbības partneriem, piedaloties kursos, kuru mācību programmas ir izstrādājuši augsti kvalificēti eksperti un pasniedzēji. Piedaloties Jūs iegūsiet ne tikai sertifikātu par katriem izietajiem kursiem, bet arī aktuālāko un jaunāko informāciju gan izdales materiālu veidā, gan elektroniski.

Turklāt, pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu un Latvijas valsts atbalstam, šī iespēja visām Latvijas darba devēju organizācijām, tajā skaitā Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas biedriem ir bezmaksas.

Pirmie no trīs kursiem “Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība” Preiļos sāksies 13.maijā ar turpinājumu 19.un 20.maijā. Kursi notiks Preiļu Biznesa inkubatora telpās, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvā. Aicinām pieteikties visus Preiļu un tuvāko novadu darba devēju organizāciju biedrus un pārstāvjus.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) Biznesa resursu centrs (turpmāk – BRC) piedāvā trīs bezmaksas kursus Latvijas darba devējiem:

· “Uzņēmumu attīstība un korporatīvā sociālā atbildība” (KSA) kursos būs iespēja iegūt aktuālu informāciju pār šādām tēmām: Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7.5 gadiem? Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Kā pašvaldība var atbalstīt godīgu biznesu?. Kursi notiks 13.maijā ar turpinājumu 19.un 20.maijā. Norises vieta: Preiļu Biznesa inkubatora telpās, Kooperatīva iela 6, 3.stāvā, Preiļos

· “Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs (SD) un cilvēkresursu vadība”, piedaloties šajos kursos Jūs uzzināsiet: Kāpēc nepieciešama darba devēju iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs? Kas jāzina un jāprot mūsdienīgam vadītājam? Kā atrisināt strīdus sarunu, samierināšanas un mediācijas ceļā? Oktobrī Preiļu Biznesa inkubatora telpās, Kooperatīva iela 6, 3.stāvā, Preiļos

· “Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības (PPP) veicināšana”, šī mācību programma tapusi ciešā sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroja “BDO Zelmenis & Liberte” ekspertiem un pasniedzējiem, kuru vadībā noskaidrosiet: Kā ikviens var piedalīties reģiona attīstības plānošanā? Kā veidot reģiona stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība? Kā kļūt par valsts partneri publiskajos iepirkumos?, Novembrī Preiļu Biznesa inkubatora telpās, Kooperatīva iela 6, 3.stāvā, Preiļos

Šo iespēju kopš 2010.gada sākuma ir izmantojuši vairāk nekā 440 Rīgas, Liepājas, Cēsu, Jēkabpils, Rēzeknes, Jelgavas, Tukuma un Smiltenes novadu uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji, augsti novērtējot mācību programmu kvalitāti un gūtās zināšanas. Daudzi kursu dalībnieki izteica atzinību, ka šīs zināšanas, kas iegūtas, piedaloties kursos, tiešām ir veicinājušas profesionalitātes pieaugumu un turpmāk tās tiks aktīvi pielietotas ikdienas darba praksē.

2011.gadā kursus piedāvājam Jelgavas, Tukuma, Smiltenes, Preiļu, Valmieras un atkārtoti Rīgas darba devējiem/ darba devēju organizāciju/ pašvaldību pārstāvjiem. Aicinām pieteikties arī Jūs!

Ko Jūs iegūsiet, piedaloties šajos kursos? – visas trīs programmas izstrādājuši augsti kvalificēti eksperti un profesionāļi Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros, balstoties uz Latvijas situāciju un specifiku. Līdz ar to, apgūstot pilnu kursa programmu, Jūs iegūsiet darba praksē noderīgas zināšanas, celsiet savu profesionalitāti un kvalifikāciju, kā arī Jums būs lieliska iespēja dalīties pieredzē ar citiem darba devējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Jūs iegūsiet arī bezmaksas izdales materiālus, kas būs noderīgi veiksmīgai attīstībai ilgtermiņā. Pabeidzot kursus, katrā programmā saņemsiet apmācību sniedzēja SIA “Comperio” sertifikātu, kas apliecinās Jūsu iegūtās zināšanas. Taču, ja pieteiksities un veiksmīgi pabeigsiet visas trīs mācību programmas, Jūs saņemsiet Latvijas Darba devēju konfederācijas Biznesa resursu centra sertifikātu!

Atgādinām, ka dalība visos trijos kursos darba devēju organizācijām ir bezmaksas, arī visi kursu izdales materiāli un mācību dienās paredzētās kafijas pauzes un arī papildu jaunākā aktuālākā informācija, kas tiks sūtīta katram dalībniekam elektroniski.

Pieteikšanās apmācībām, aizpildot un nosūtot uz info@comperio.lv pielikumā esošo pieteikuma anketu.

Plašāka informācija par kursiem, norises vietām un datumiem: http://www.comperio.lv/?id=346 un http://www.lddk.lv/index.php?c=265 , kā arī šim e-pastam pievienotajos dokumentos.

Par mācību programmu izstrādi:

Mācību programmas ir izstrādātas, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas metodoloģiju un Latvijas ekspertu praksi un pieredzi. Programmu galvenais mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Visas trīs mācību programmas ir izstrādātas, papildinot viena otru, ar mērķi radīt vienotu priekšstatu par valsts un privātā sektora sadarbības veidošanās nosacījumiem, pamatkritērijiem un mijiedarbību. Apmācības plānotas kā lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par apmācību tēmu, tostarp plānotas apaļā galda diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem un viedokļu līderiem noteiktā jomā.

Līdz 2014.gada beigām kursi tiks organizētas arī citās Latvijas pilsētās, aptverot visus Latvijas reģionus.

Informācijai:

Kursi notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Kursus nodrošina SIA “Comperio”.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs darba devējiem piedāvā bezmaksas kursus, seminārus, praktiskus materiālus, pētījumus un rīkus profesionālajai pilnveidei un uzņēmumu/ organizāciju darbības pilnveidei.

Lai kļūtu Jums pieejamāki un Jūs būtu pirmie, kas uzzina par jaunākajām iespējām darba devējiem, aicinām sekot mums:

· www.twitter.com tīklā: http://twitter.com/#!/LDDK_BRC

· www.draugiem.lv izveidotajā lapā: http://www.draugiem.lv/lddk-brc