LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Uzņēmēji ieinteresēti stiprināt kaimiņattiecības ar Baltkrieviju

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) veidotās Latvijas-Baltkrievijas sadarbības padomes sēdē šonedēļ tika apspriesti ekonomiskās sadarbības stiprināšanai nozīmīgi jautājumi un uzsākta gatavošanās nākamajai Latvijas un Baltkrievijas starpvaldību komisijas sēdei, kurā uzņēmēji aicina apspriest turpmākās aktivitātes Latvijas un Baltkrievijas sadarbībai ekonomikas un izglītības un zinātnes jomā, kā arī Eiropas Savienības (ES) pārrobežu projektu veicināšanā.

Tikšanās laikā uzņēmēji vienojās paust kopēju viedokli par ES valstu vidū notiekošajām diskusijām, kas rosina ES vērsties pret Baltkrieviju ar sankcijām, kuras ierobežos tās ekonomisko attīstību. LDDK aicina Latvijas valdību sarunās ar ES dalībvalstīm iestāties par pārdomātu un izsvērtu nostāju attiecībās ar Latvijas kaimiņvalsti – Baltkrieviju, jo tikai ekonomiska sadarbība kopā ar pilsoniska rakstura aktivitātēm var veicināt attīstības procesus valstī.

Latvijas – Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes vadītājs Vasīlijs Meļņiks: “Divpusējā un daudzpusējā tirdzniecība ar ES valstīm ir ceļš, kādā iespējams veidot un stiprināt uz savstarpējo sapratni orientētas attiecības. Mūsdienu globalizētajā pasaulē ekonomikas izaugsme ir virzītājspēks, kas prasa vispārējo tiesību stiprināšanu un ievērošanu un padziļinātus savstarpējos kontaktus. Sankcijas, kas orientētas uz ekonomiskās sadarbības ierobežošanu, var izraisīt pretreakciju, kā rezultātā varētu pasliktināties sociālekonomiskā situācija Baltkrievijā.”

Tāpēc LDDK atbalsta Baltkrievijas vēstniecības Latvijā aktivitātes, kas pēc Latvijā 2009. un 2010. gadā notikušajiem biznesa forumiem tagad vērstas uz Latvijas uzņēmēju vizīšu organizēšanu Baltkrievijas reģionos.

Sadarbības padomes ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai izglītības un zinātnes jomā, kurai ir sena vēsture. Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks ierosināja paplašināt sadarbību profesionālās izglītības jomā, ņemot vērā Latvijā pieejamos resursus – zinošus pasniedzējus, ieguldījumus ēku renovācijā un zinātniski tehniskā aprīkojuma atjaunošanā. LDDK atbalsta sadarbības padziļināšanu izglītības jomā un aicina aktualizēt šo jautājumu Latvijas – Baltkrievijas starpvaldību komisijas ietvaros šā gada rudenī.

Tāpat LDDK uzsver, ka ne tikai profesionālās, bet arī augstākās izglītības un pētniecības kontekstā ir būtiski veicināt eksportspēju, piedāvājot studējošajiem no ārvalstīm apgūt mācību programmas Latvijas izglītības iestādēs.

LDDK kā labu piemēru min Rīgas Biznesa skolas projektu – augstākā līmeņa biznesa vadības programmas izveidi Baltkrievijā. Tāpēc LDDK aicina Izglītības un zinātnes ministriju starpvaldību komisijas ietvaros aicināt Baltkrieviju nodrošināt labvēlīgus apstākļus projekta īstenošanai. Šāda sadarbība ne tikai veido pamatu turpmākai savstarpēji izdevīgai divpusējai ekonomiskai sadarbībai, bet arī veicina pozitīvu kaimiņattiecību veidošanos ar pārējām Eiropas Savienības valstīm.

Sanāksmes noslēgumā tika pārrunāti pārrobežu projekti un ES finanšu līdzekļu piesaiste valstu savstarpējo attiecību veicināšanai. LDDK norādīja uz nepieciešamību veicināt ES pārrobežu sadarbības līdzekļu apgūšanu, piedāvājot sniegt plašāku informāciju līdz nākamajam projektu pieteikumu atvēršanas termiņam šā gada novembrī.