LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 27. jūlijs
Marta, Dita
Ludza
Mostly clear
14°C
 
A A A

Uzmanību! Likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” veikti grozījumi

11629Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē, ka 2013.gada 23. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (7.panta 4.daļa).

Ar 2013.gada 23.janvāri arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij. Valsts īpašuma tiesības neattieksies uz tām senlietām, par kurām līdz 2013.gada 30.martam (2.aprīlim) persona būs rakstveidā paziņojusi Inspekcijai. Lai likuma grozījumu rezultātā cilvēki saglabātu īpašumā šobrīd tiem jau piederošās senlietas, ir paredzēts pārejas periods, kas dod iespēju valsti informēt par personām piederošām senlietām. Likuma pārejas perioda noteikumi nosaka, ka valsts īpašuma tiesības neattieksies uz tām senlietām, par kurām līdz 2013.gada 30.martam persona būs rakstveidā paziņojusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

Inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa aicina Jās informēt Jūsu administratīvajā teritorijā darbojošos neakreditētos, privātos muzejus, kolekcionārus, citas fiziskās un juridiskās personas, Tūrisma informācijas centrus u.c. interesentus par īpašumā esošu senlietu deklarēšanas nepieciešamību.

Lai atvieglotu paziņošanas procedūru par privātīpašumā esošu senlietu, Inspekcija ir izstrādājusi iesniegumu formu (www.mantojums.lv), kuru senlietas īpašnieks aizpilda un iesniedz Inspekcijai.

Personu paziņojumus par īpašumā (valdījumā) esošu senlietu saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” pārejas noteikumu 3.punktu iespējams iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā personīgi:

Inspekcijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Pils iela 20;

Inspekcijas Latgales reģionālajā nodaļā Rēzeknē, Baznīcas iela 19;

Darba laiki: pirmdienās no pīkst. 10 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no

pīkst. 10 līdz 16; pārtraukums – no pīkst. 12:30 līdz 13;

elektroniski:

uz e-pasta adresi [email protected] ia paziņojums noformēts atbilstoši elektronisku dokumentu noformēšanas prasībām; pa pastu:

Rīga, Mazā Pils ielā 17/19, LV-1050.

coloring.cool