LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 26. jūlijs
Ance, Anna, Annija
Ludza
Clear
11°C
 
A A A

“Uzmanību! Gatavību! Starts!”

probacijasdienestsValsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) viena no svarīgākajām funkcijām, kas vērsta tieši uz probācijas klientu sociālās uzvedības korekciju, ir probācijas programmas. VPD jau ilgstoši īsteno piecas probācijas programmas: “Vielu lietošanas menedžments”, “Emociju menedžments”, “Motivācija izmaiņām”, “EQUIP” un “Cieņpilnu attiecību veidošana”. Probācijas programmā “Vielu lietošanas menedžments” probācijas klientiem tiek dota iespēja noteikt personīgos riska faktorus, kuri pamudina viņus lietot alkoholu un mazināt vielu lietošanas radīto kaitējumu sev un apkārtējiem. Probācijas programmā “Emociju menedžments” rūpīgi tiek strādāts pie tā, lai probācijas klients izprastu dusmu rašanās cēloņus un iemācītos sevi nomierināt dusmu brīžos un atrast veidu, kā izpaust dusmas nevardarbīgā veidā. Probācijas programmā “Cieņpilnu attiecību veidošana” tiek skaidrots, kas ir cieņpilnu attiecību pamatā, kas tām traucē un kādā veidā tās uzturēt. Probācijas programmā “Motivācija izmaiņām” tiek dota iespēja izzināt sevi – savas vērtības, pieredzi, emocijas, problēmas, resursus un uzvedību, kā arī palīdz noteikt reālus mērķus un izstrādāt tā sasniegšanas plānu un klienti tiek motivēti uz pozitīvām pārmaiņām. Probācijas programma “EQUIP” ir paredzēta nepilngadīgajiem probācijas klientiem, kurā motivē un māca jauniešus ar antisociālu uzvedību domāt un rīkoties ar atbildības sajūtu.

Tas, kurā tieši programmā tiks iesaistīts konkrētais probācijas klients, tiek rūpīgi izvērtēts, ņemot vērā klienta personību, dzīves pieredzi, izdarīto likumpārkāpumu raksturu un viņa aktuālākās problēmas.

Šogad probācijas dienestā tika izveidota un licencēta jauna probācijas programma „Uzmanību! Gatavību! Starts!”, kas ir paredzēta jauniešiem vecumā no 17 līdz 25 gadiem . Šī probācijas programma ilgst astoņus mēnešus, kas salīdzinoši ar pārējām probācijas programmām, ir ilgs laika posms.  Bet patiesībā tikai ilgākā laika posmā iespējams  sasniegt maksimāli  efektīvu rezultātu. Jauniešu vecumposma svarīgākie un raksturīgākie uzdevumi ir pašefektivitāte, kas ir cilvēka pārliecība par savām spējām, identitāte – priekšstats pašam par sevi  un tuvu attiecību veidošana. Šīs programmas fokuss ir tieši uz šīm jaunietim tik svarīgām lietām un programmas galvenais uzdevums ir palīdzēt jauniešiem sekmēt šīs psihosociālā attīstības posma svarīgākos uzdevumus. Galvenais programmas mērķis ir attīstīt probācijas klienta prasmi saskatīt, izvērtēt un pielietot alternatīvus uzvedības veidus noziedzīgai rīcībai. Programma ir iedalīta trīs posmos: pirmajā posmā tiks veicināta jauniešu iesaiste grupas darbā, jauniešiem tiks palīdzēts izzināt sevi un savas vajadzības, kā arī apzināties savas labās īpašības, dotības un iekšējos resursus. Otrā un paša ilgākā posma galvenie mērķi ir attīstīt jauniešos jaunas sociālās prasmes kā alternatīvu noziedzīgai rīcībai. Un trešā noslēdzošā programmas posma mērķis ir stiprināt motivāciju un pašefektivitātes izjūtu programmā apgūto prasmju pielietošanai ikdienas reālajās situācijās jau pēc programmas pabeigšanas.

Šīs probācijas programmas realizēšana šobrīd ir uzsākta Rīgā un ceru, ka tuvākajā laikā arī Latgales reģionā būs iespēja nokomplektēt jauniešu grupu un dot viņiem iespēju izmantot to, ko var sniegt šī probācijas programma pašattīstīšanās un pašpilnveidošanās procesā. Jo tieši jaunieši ir mūsu nākotne un viņos jāiegulda maksimāli daudz, jo tas tiešā veidā ietekmēs mūsu sabiedrības drošību un labvēlīgu psiholoģisko klimatu nākotnē.

 

                                          VPD Ludzas TSV vecākā referente Margarita Anča

coloring.cool