LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 05. augusts
Osvalds, Arvils
Ludza
Mostly cloudy
15°C
 
A A A

Uzcel žogu atkarībām!

Pēdējā gada laikā ir novērotas jaunas narkotisko vielu lietošanas tendences, papildus tradicionālajām narkotiskajām un psihotropajām vielām ir parādījušās tā saucamās „jaunās psihoaktīvās vielas”. Lielu popularitāti jauniešu vidū sāk gūt daudzi un dažādi apreibinošie vielu maisījumi un vielas, kas nav iekļautas aizliegto narkotisko un psihotropo vielu sarakstos, bet veselībai var būt ļoti bīstamas.

Rudens nom 3Lai pilnveidotu sabiedrības zināšanas par jauno psihoaktīvo vielu bīstamību, lietošanas sekām un veiktu profilaktisko un preventīvo darbu, Ludzas 2. vidusskola izmantoja iespēju – iesaistīties IZM VISC izsludinātajā projektu konkursā – organizēt dažādām mērķauditorijām atbilstošu informatīvu un izglītojošu pasākumu – nometni, īpašu uzmanību pievēršot pusaudžiem un jauniešiem, kas ir galvenā riska grupa.

Nometnē piedalīties tika aicināti skolēni, kas nav iesaistījušies nevienā interešu programmā, ir pasīvi, bez interesēm. Sadarbībā ar novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, nometnē tika iesaistīti 20 bērni un pusaudži (12 – 15 gadi) no sociālā riska ģimenēm, kuri rudens brīvdienas pavadīja nometnē. Nometnes laikā, Ludzas 2. vidusskolas psiholoģes Vinetas Čepules nodarbībās, veicot interešu testēšanu ar vairākām testēšanas metodēm un aptaujājot katru nometnes dalībnieku, tika izzinātas jauniešu intereses, vēlmes un jau esošās iemaņas; iepazīstināts ar piedāvātajām interešu izglītības programmām un organizētas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes un citas nodarbības, lai bērni un pusaudži varētu praktiskā darbībā pārliecināties, kas viņus interesē visvairāk un ar ko viņi gribētu nodarboties brīvajā laikā arī turpmāk.

Rudens nom 1Speciālisti – skolas medmāsa Olga Stepanova pārrunāja personīgās higiēnas jautājumus, Ludzas veselības centra narkoloģe Olga Šambadale nodarbībās ar zēniem un meitenēm sniedza informāciju, lai palielinātu zināšanas par jauno psihoaktīvo vielu bīstamību, lietošanas sekām un profilaksi, pieskārās seksuālās audzināšanas problēmām.

Tikšanās laikā ar Ludzas policijas iecirkņa inspektori Vitu Onufrijevu tika aktualizēta pienākumu un tiesību sakarība, administratīvās un kriminālatbildības sekas par dažādiem pārkāpumiem gan skolā, gan sabiedriskās vietās.

Jāsaka, ka audzēkņi ar speciālistiem bija atvērti, bez kautrēšanās uzdeva jautājumus par intīmām, interesējošām lietām.

Pārsteidzoši ir tas, ka audzēkņi, kam ikdienā ir tendence kavēt skolas nodarbības, piemēram, sportā, mājturībā, nometnes dienās ar neviltotu aizrautību darbojās gan kokapstrādes darbnīcās ar skolotāju Agri Griševu, gan sporta nodarbībās un trenažieru zālē ar pasniedzēju Antonu Gendeli.

Rudens nom 2Aizraujoša bija iepazīšanās ar GEOCACHING spēli, meklējot slēpņus Ludzas apkārtnē, ieskatoties Ludzas senajā vēsturē 3D projekcijā Ludzas pilskalnā.

Pusaudži devās arī ekskursijā uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pedagoģiskajām programmām par atkarību sekām, uz Rīgas Bērnu un jauniešu centru „Altona” iepazīties ar tur piedāvātajām interešu programmām skolēniem.

Zīmīgs nometnes noslēgums – pašmeistaroto cigarešu sadedzināšana ar moto „Atkarībai – nē”, kā arī kokapstrādes darbnīcā izgatavotā simboliskā žoga uzstādīšana, aiz kura paliek līdzšinējie netikumi, palaidnības, nedarbi.

Nometnes finansējums: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts satura un eksaminācijas centrs. Finansējums nodrošināja trīsreizēju ēdināšanu, administratīvos izdevumus – audzinātāju un radošo darbnīcu vadītāju algas, transporta izdevumus ekskursijai un muzeja apmeklējumam, kancelejas, foto un saimniecības preces.

Nometnes vadītāja – Ludzas 2. vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Velta Zbitkovska, audzinātājas – Liāna Nagle un Ilga Šļubčenko, skolas psiholoģe Vineta Čepule, radošo darbnīcu vadītāji Agris Griševs un Antons Gendelis.

Liāna Nagle

coloring.cool