LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Uz skatuves runas konkursu Balvos dosies 11 skolēni

Tradicionāli katru pavasari Latvijā notiek skatuves runas konkurss skolēniem. 22. martā Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā notika konkursa I kārta, kurā piedalījās 39 skolēni no 8 skolām: LPĢ visās vecuma grupās pārstāvēja 15, Ludzas 2. vidusskolu – 7, Ludzas Mūzikas pamatskolu – 5, Pušmucovas pamatskolu – 4, Ciblas vidusskolu – 4, Istras vidusskolu – 2, Pildas un Nirzas pamatskolu – pa vienam runātājam. Dzejas un skatuves uzvedumu konkursā piedalījās BJC Skatuves mākslas studijas „Pepilota” jaunākā grupa un BJC Kustību teātra dalībniece Agnese Puncule.

Skolēnu sniegumu vērtēja Anita Klovāne, Nirzas pamatskolas latv. val. un literatūras skolotāja, Ludzas novada Izglītības un kultūras pārvaldes metodiķe Inese Romanova, galvenā speciāliste kultūras jomā Karīna Demko–Seņkāne un Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Svetlana Rimša (viņa vērtēja tikai individuālos izpildītājus). Vērtēšanas kritēriji noteikti nolikumā, bet svarīgākais – lai runātājiem tekstā paustā doma ir tuva un saprotama un viņi spēj to atklāt klausītājiem. Protams, tiek vērtēta dikcija, kontakts ar klausītāju.

Kā atzina BJC direktore Eleonora Obrumāne, konkursa dalībnieku uzstāšanās līmenis ir audzis. Noteikt labākos bija sarežģīti, jo bija daudz līdzvērtīgu priekšnesumu. Pēc pirmā darba noklausīšanās žūrija izvirzīja uz novada konkursa II kārtu 11 konkursa dalībniekus, kuri saņema Ludzas novada BJC I pakapes diplomus. Izvirzītie skolēni savus novadus un skolas š.g. 6. aprīlī pārstāvēs reģionālajā konkursā Balvos.

Un tā pirmklasniekus reģionālajā konkursā pārstāvēs Justīne Oščenkova un Daniels Kučāns no Ludzas Mūzikas pamatskolas, 2.–3. klašu grupu – Justīne Mickāne no Ludzas Mūzikas pamatskolas un Laine Kučāne no LPĢ, 4.–6. klašu grupu – Laura Mortuzāne un Ksenija Meļņikova no LPĢ, Odrija Mironova no Pušmucovas pamatskolas, Žans Artamonovs no Ludzas 2. vidusskolas, 7.–9. klašu grupu – Agnese Mašņikova no LPĢ un Izabella Stelikova no Ciblas vidusskolas un vidusskolēnu grupu – Daina Mandrikina no Istras vidusskolas.  Pirmās pakāpes diplomu un ceļazīmi uz reģionālo skati saņēma arī abi mazās formas uzvedumi: „Pepilotas” veidotais Pētera Brūvera dzejas uzvedums “Tuvi tālu pasaulē” un Kustību teātra monoizrāde “Sarkangalvīte un vilks”.

Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem par ieguldīto darbu!

Vanda Žulina

Svetlanas Rimšas foto: skatuves runas konkursa II kārtas dalībnieki

coloring.cool