LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Turpmāk simts latu vietā – astoņdesmit

NVA skaidrojums par ESF projekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanas plāniem 2011. gadā

Saskaņā ar apstiprināto projektu un piešķirtā finansējuma ietvaros, 2011. gadā no 03. janvāra līdz 31. maijam visā Latvijā ir paredzēts izveidot 13301 jaunu darba praktizēšanas vietu, tai skaitā 10573 vietu sadalījums pa novadiem jau ir apstiprināts (2011. gada janvārim-aprīlim) un 2728 tiks veidotas 2011. gada maijā (informācija par sadalījumu tiks sniegta 2011. gada aprīlī, ievērojot bezdarbnieku skaitu un pieprasījumu pēc pasākumā pašvaldībā uz attiecīgo brīdi). Saskaņā ar projekta nosacījumiem darba praktizēšanas vietas tiek veidotas uz 6 mēnešiem, tātad projekta īstenošana pašvaldībās turpināsies vismaz līdz 2011. gada novembrim.

Saskaņā ar Labklājības ministres apstiprināto “Stratēģiju pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem”, 2011. gadā ir plānotas sekojošas izmaiņas projekta īstenošanā:

1)lai uzsāktu pakāpenisku un pārdomātu pasākuma “Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās” pārtraukšanu, sākot ar 2011.gada 3.ceturksni, pasākuma ietvaros izmaksātā stipendija tiks samazināta līdz 80 latiem;

2)Labklājības ministrijā tiek izskatīta iespēja projektu turpināt līdz 2012.gada 1.pusgada beigām, kā arī, tiek meklētas iespējas palielināt projekta īstenošanas intensitāti 2011. gadā (tiek meklēts papildus finansējums).

Saskaņā ar Labklājības ministrijas Stratēģiju, projekta īstenošanas intensitātes palielināšanu ir plānots uzsākt 2011. gada 2.ceturksnī, tādējādi nodrošinot projekta īstenošanu 2011. gadā līdzīgā intensitātē kā 2010. gadā (2010. gadā visā Latvijā tika izveidotas 34679 jaunas darba praktizēšanas vietas), bet Stratēģijas ieviešana atbilstoši augstāk aprakstītajam ir atkarīga no valdības pieņemtajiem lēmumiem.