LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Turpināsies Latgales ielas rekonstrukcija

Latgales ielai ir nozīmīga loma ne vien novada satiksmē un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes noteikšanā, bet arī Ludzas tēla veidošanā. Pērn tika rekonstruēta Ludzas pilsētas galvenās viena ielas daļa – posmā no maģistrāles A12 līdz Kr. Barona ielai. Šogad notiks Latgales ielas cita posma remonts.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra marta sākumā ir apstiprinājusi Ludzas novada pašvaldības izstrādāto Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projektu “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai”. Šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt Latgales ielas posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai rekonstrukciju 1,69 km kopgarumā: trotuāru izbūvi, ceļa segas izbūvi, ielas apgaismojuma ierīkošanu, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu, sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukciju, gājēju pāreju ierīkošanu

Latgales ielas rekonstrukcijas darbus veiks SIA būvfirma “Ceļi un Tilti”. Projekta kopējās izmaksas – 954 957 lati.