LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Turpinās tranzītielas posma rekonstrukcija Ludzā

Latgales ielas posma rekonstrukcijas darbus nevar nepamanīt gan sakarā ar izmaiņām iedzīvotāju ierastajā dzīves ritmā un ikdienas maršrutos, gan arī – pateicoties lielajai būvnieku rosībai. Ludzas novada pašvaldība turpina projekta “Tranzītceļa P49 Latgales ielas posma no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā” īstenošanu un paredzētie darbi norit saskaņā ar grafiku. Tajā noteikts, ka ielas posma rekonstrukcijas un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2011. gada 31. oktobrim.
Sākotnēji bija plānots ielas rekonstrukcijas darbus veikt pa posmiem, bet, kad tika uzsākti darbi, atklājās daudzas neparedzētas problēmas. Piemēram, būvniecības laikā atklājās sabrukusī caurteka, kura nebija atzīmēta topogrāfijā un tās nomaiņa nebija plānota. Veicot pamatnes izbūves darbus, tika konstatēts daudz lielāks grunts slānis ar palielinātu organisko vielu sastāvu nekā tas bija fiksēts tehniskajā dokumentācijā.
Latgales ielas posmā no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai (1870 m kopgarumā) jau ierīkota lietus ūdens kanalizācija, notiek jauna ielu apgaismojuma ierīkošana, tiek veikta ietvju izbūve. Jau septembra sākumā tiek plānots ielas braucamo daļu noklāt ar asfalta seguma apakškārtu. Tiks apgaismotas ierīkotas, apgaismotas gājēju pārejas, uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes un marķējumi. Trijās rekonstruējamās sabiedriskā transporta pieturvietās tiks uzstādīti jauni pieturu paviljoni. Rekonstrukcijas darbus veic SIA Lemminkainen Latvija, būvuzraudzību projektā veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātāji SIA REM PRO.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1 917 357 lati. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda 1 629 753,45 Ls, valsts finansējums – 57 520,71 Ls un Ludzas novada pašvaldības finansējums ir 230 082,84 lati.
Remontdarbi, protams, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir sagādājuši zināmas neērtības, taču mēs ceram uz ludzāniešu iecietību un sapratni. Lai nokļūtu tur, kur ir nepieciešams, lūgums vadīties pēc ceļa zīmēm un izmantot apbraucamos ceļus. Ja uzņēmumiem, veikaliem un iedzīvotājiem, kas atrodas un dzīvo rekonstruējamajā ielā, rodas neērtības, lūgums vērsties Ludzas novada pašvaldībā – mēģināsim rast risinājumu. Kontaktinformācija: projekta vadītājs – Arturs Isakovičs, Ludzā, Raiņa ielā 16A, 12. kab.; tālr. 65707497; mob. tālr. 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv.