LV EN

Otrdiena, 2022. gada 06. decembris
Niklāvs, Niks, Nikolajs
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Turpinās pārrobežu sadarbības projekta „ESTLATRUS TRAFFIC” īstenošana

Šā gada 17. – 19.septembrī projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” jeb ESTLATRUS TRAFFIC ietvaros Igaunijā, Viru pašvaldībā notika projekta koordinatoru kārtējā darba grupas sanāksme.

Starptautiskās sanāksmes gaitā projekta koordinatori informēja partnerus par aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabošana” ietvaros paveiktajiem un plānotiem darbiem, finanšu plāna izpildi un nepieciešamajām izmaiņām laika grafikā, iztirzāja foruma „Drošais ritenis” nolikumu, pārrunāja publicitātes jautājumus un citas projekta aktualitātes. Ņemot vērā kopējo projekta budžeta izlietojumu, sanāksmes noslēgumā projekta partneri vienojās par pirmā projekta pārskata perioda beigu datumu un starpposma atskaites iesniegšanu.

Ludzas novada pašvaldība aktivitātes „Satiksmes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Ludzā veic tranzītielas P49 posma „Tālavijas iela no pilsētas robežas līdz Tālavijas 127” rekonstrukciju. Triju mēnešu laikā jau veikti lietus ūdens kanalizācijas, caurtekas un vājstrāvas tīklu izbūves darbi, uzsākta gājēju ietvju ierīkošana. Lai pabeigtu elektroapgādes tīklu un apgaismes līniju izbūves darbus, nepieciešama atļauja no AS „Sadales tīkls” elektroapgādes pārslēguma veikšanai. Tranzītceļa posma asfaltēšana notiks oktobra vidū.

Projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros/ ESTLATRUS TRAFFIC” (Nr. ELRI-109) tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Jaunumiem par projektu un tā realizāciju sekojiet Ludzas novada pašvaldības mājas lapā ludza.lv (https://ludzasnovads.lv/projekta-kategorija/igaunijas-latvijas-krievijas-parrobezu-sadarbibas-programmas-projekti).