LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Tiksimies LIELAJĀ TALKĀ!

Uzmanību, uzmanību, rīt – 27.aprīlis, LIELĀS TALKAS DIENA! Diena, kad iedzīvotāji ne tikai Ludzas novadā, bet arī visā Latvijā plkst. 9:00 dodas sakopt savu apkārtni Lielās Talkas talkošanas vietās. Katrā talkošas vietā ir noteikts talkas atbildīgais. Katra talkošanas vieta ir saskaņota ar Ludzas novada Lielās talkas koordinatoru. Šogad Lielās Talkas atkritumu maisi ir sarkanā krāsā. Vēršu uzmanību uz to, ka sarkanos atkritumu maisus jānovieto vietās, kuras būs norādījis talkas atbildīgais, tādēļ vietās, kurās talkošanas vieta nav pieteikta, sarkanos atkritumu maisus novietot ir AIZLIEGTS. Aicinu iespēju robežās talkotājus šķirot atkritumus atsevišķi maisos liekot papīra-kartona, plastmasas, stikla atkritumus. Oficiāli Lielā Talka visā Latvijā noslēgsies plkst. 15:00. Protams, ka beigt, vai turpināt teritoriju uzkošanas darbus ir katra talkas dalībnieka pārziņā, bet aicinu šo dienu padarīt par svētku dienu paceļot un nomalkojot ar tēju vai kafiju piepildītu krūzi no līdzpaņemtā termosa.

Talkošanas vietas ir pieteiktas visu pagasta pārvalžu ciemu teritorijās , Ludzā pie garāžu kooperatīviem, peldvietās, pie kapiem, pie baznīcām un pilskalnā, māju pagalmos un citās vietās. Talkošanas vietas ir redzamas internetvietnē pēc adreses http://www.talkas.lv/?page=594. Ņemot vērā, ka Lielā Talka vispirms tika paredzēta šā gada 20.martā, bet sakarā ar nepiemērotajiem laikapstākļiem (Ludzas novadu un citus Latvijas novadu teritorijas vēl klāja sniega sega) tika pārcelta uz šā gada 27.martu, iespējams, ka daļa teritoriju būs uzkoptas. Par talkošanas vietām sazināties ar Lielās talkas atbildīgajām personām.

 

Foto: Talcinieki – Ludzas pilsētas ģimnāzijas 10.b klases skolēni – skolotājas Lidijas Ikaunieces un Jāņa Mikažāna vadībā

Atgādinājums talkas atbildīgajiem

Tiklīdz talkošanas darbi ir noslēgušies un sarkano atkritumu maisu novietošanas vietas ir apzinātas, UZREIZ par to informēt Ludzas novada Lielās Talkas koordinatoru, lai organizētu atkritumu izvešanu. Nepieļausim savākto atkritumu palikšanu uzkoptajās teritorijās.

Talkošanas vietu atbildīgās personas

TALKAS ATBILDĪGĀS PERSONAS

TALKOŠANAS VIETAS

TĀLRUNIS

“Žiguļi L”, Igors Gromovs

garāžu teritorija

29366650

AAS “BALTA”, Igors Dudarevs

Pauguļu ezera krasts

29464551

“Signāls L”, Vladislavs Krištopāns

garāžu teritorija

29425082

“Auto Kosmoss”, Valentīna Volžankina

garāžu teritorija

26686688

Boriss Ivanovs

Latgales iela 112 un Stacijas iela 18

26150791

Antons Soldāns,      

Gaļina Gecēviča

Latgales iela 145-147

25628064

Aivars Griškovs

Tālavijas iela 59-63

26155991

Ludzas Bioenerģija,

Jevgeņijs Seļivanovs

Rūpniecības iela 2

29197971

Briģu pagasts, Valērijs Lankovskis

Briģu ezera krasts

26673782

Briģu pagasts, Briģi, Laila Pančika

Briģu ciema apkārtne

26413726

Briģu pagasts, Lielā Pīkova, Alīna Skuca

Lielā Pīkovas ciema apkārtne

26464832

Lija Kairova

Raiņa iela 62A

29465856

Veronika Batņa

Katoļu baznīcas teritorija

26261285

Ludzas slimnīca, Ivars Tutins

Ludzas slimnīcas teritorija, Infekciju slimnīcas teritorija

29174867

Bērnu un jauniešu centrs, Solvita Binovska

Pilskalns un Ludzas amatniecības centrs

26526353

Pildas pagasts, Pilda, Ļubova Seņkova

Pildas ciema uzkopšana

20244710

Ņukšu pagasts, Ņukši, Pēteris Trukšāns

Ņukšu ciema uzkopšana

28375807  29230461

Isnaudas pagasts, Martiši,  Antoņina Sjakste

Martiši, pie Isnaudas upītes tiltiņa (papildus maisi ir iedalīti Ivetai Čodarei talkošanai Istalsnas ciemā)

29373032

Cirmas pagasts, Tutāni, Aija Lazovska

peldvieta pie Cirmas ezera (no Tutānu ciema puses)

28397334

Cirmas pagasts, Tutāni, Ilga Mikijanska

Tutānu ciems

29451225

Pureņu pagasts, Auziņi, Ilga Mikijanska

Auziņu ciems

29451225

Pureņu pagasts, Ķivdolova, Jānis Apelis

Ķivdolovas ciems

26116328

Gaļina Aleksejeva

Latgales iela 100

29536375

Ludzas 2.vsk., Zinaīda Buliga

Ludzas pilsētas pludmale un baznīcas teritorija

29426394

Ludzas novada pašvaldība, Aivars Strazds

Sākums pie Ebreju kapiem vai uz Liepājas ielas pretī Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldei

29255584

Ludzas sporta skola, Tālivaldis Buliga

Sporta stadiona teritorija

26816455

Sporta iela, Anna Sviklāne

Ludza, Sporta iela

65781338

SIA Ludzas apsaimniekotājs, Juris Uļjanovs

1.Rūpniecības iela 2 apkārtne, 2.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Kreiči” teritorija

28441129

Rundēnu pagasts, Rundēni, Jaroslavs Korubovs

Rundēnu ciema teritorija

26636542

Istras pagasts, Vecslabada, Aleksandrs Sovāns

Vecslabadas ciema teritorija

20223634

Nirzas pagasts,Nirzas pamatskola, Ināra Kokēviča

Nirzas pamatskolas apkārtne

28605933

Nirzas pagasts, Nirza, Andris Valeinis

Nirzas ciema teritorija

29481616

Ludzas mākslas skola, Tatjana Ķivļeva

Ludzas mākslas skolas apkārtne

29472261

Leone Šakina

Ludza, Kr.Barona 6

26591099

 PAR SAKOPTU, DROŠU UN SKAISTU LUDZAS NOVADU!

coloring.cool