LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-6°C
 
A A A

Tiks rekonstruēts Ludzas centrs

Ludzas pilsētā un novadā tiek sakārtotas gan lielākas, gan mazākas ielas. Kāda tiek asfaltēta, kādai sakārtots grants segums. Nu vērienīgi rekonstrukcijas darbi sāksies pašā Ludzas sirdī. Tranzītceļa P49 posms Ludzas vecpilsētas daļā ap pareizticīgo katedrāli tiks pārbūvēts un pārveidots, veidojot pievilcīgāku, pirmtēlam līdzīgāku un drošāku pilsētvidi.

2012. gada 30. augustā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar LR Satiksmes ministriju par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029 „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” īstenošanu.

Projekta realizācijai 24. septembrī Ludzas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Lemminkainen Latvija” noslēdza līgumu par tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukciju Ludzas pilsētā. Pārveidojumi skars Tālavijas ielu no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas ielu no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales ielu no Baznīcas ielas līdz Kr.Barona ielai. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti jau šā gada 1. novembrī un pabeigti līdz 2013. gada 29. novembrim. Būvuzraudzību projektā veiks SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „REM PRO”. Māju pievadu izbūves darbus aiz ielas sarkanajām līnijām (pēc uzskaites) veiks AS „Sadales tīkli”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 1 532 682,88, t.sk. ERAF līdzfinansējums – LVL 1 225 839,77, pašvaldības budžeta finansējums – LVL 260 862,62 un valsts budžeta dotācija – LVL 45 980,49.

Informāciju sagatavoja:

projekta koordinatore

Ilona Rimša