LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Tikai 10 % parādnieku Ludzas pilsētā pilda savas saistības

Ludzas novada pašvaldības vadības un SIA „Ludzas apsaimniekotājs” vadošo speciālistu regulārajās sanāksmēs (2 reizes mēnesī) tiek apspriesti paveiktie un plānotie darbi, budžets, problēmas un to risinājumi. 3. oktobra sanāksmē tika pārrunāts darbs ar parādniekiem.
SIA „Ludzas apsaimniekotājs” darbu ar parādniekiem veic parādu piedzinējs, zināmas pūles šai procesā pieliek arī valde. Ludzas novada pašvaldības juriskonsults arī strādā ar parādniekiem, kuri neveica maksājumus un nepildīja savas saistības līdz 2003. gadam.
Parādu piedzinēja Jūlija Jakušenko ziņoja, ka pēdējā kalendārā gada laikā, t.i. laika posmā no 2010. gada augusta līdz 2011. gada septembrim, ar 300 personām ir noslēgti līgumi par parādu atmaksu. 2010. gadā uz 11 personām bija padots tiesā un šobrīd tiesas lēmumi atdoti tiesu izpildītājiem. Dzīvokļi tiek pakāpeniski atbrīvoti, pārdoti izsolē. 2010. gadā tiesā iesniegtas 14 lietas par parādu piedzīšanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas.
Lai sagatavotu dokumentus par parādu piedziņu tiesai, ir jāsagatavo dokumentu pakete. Par katru pieprasīto dokumentu, izņemot pašvaldības izziņu, ir jāmaksā.
Sakrātie parādi tiek dalīti pa periodiem: no 2004. līdz 2007. gadam (nosacīti – iepriekšējais periods) un no 2008. līdz 2011. gadam . Ļoti bieži gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki atmaksā iepriekšējā perioda parādu, netiek apmaksāti tekošie rēķini un aug kārtējais parāds.
Parādu atmaksa tiek regulāri analizēta. Diemžēl tikai 10 % parādnieku pilda savas saistības. Vidēji gada griezumā viena dzīvokļa parāds par apkuri pieaug par 500 latiem. Ja gada laikā pēc parādu atmaksas līguma noslēgšanas parādnieks vispār neveic iemaksas, tiek gatavoti dokumenti lietas nodošanai tiesā
Tiesā tiek iesniegtas divu veidu prasības: ar citas dzīvojamās platības piedāvājumu (ģimenēm, kurās ir mazgadīgi bērni, trūcīgām personām) un bez dzīvojamās platības piedāvājuma. Ir ģimenes, kurām ar tiesas spriedumu jāizvācas no dzīvokļa un jāpārvācas uz citu piešķirto dzīvojamo platību, bet viņas to nedara. It sevišķi gadījumos, ja cits dzīvoklis tiek piešķirts pašvaldības lauku teritorijā (pagastos). Nav Tiesas izpildītājam nav pienākuma piespiest parādnieku izvākties no dzīvokļa, bet gan tikai vērot izvākšanās procesu, lai viss noritētu likumīgi.
Pēc Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles ierosinājuma sanāksmes dalībnieki nolēma nepieciešamības gadījumā ģimenēm, kurām pēc tiesas sprieduma ir jāatstāj dzīvoklis un jādodas dzīvot citā, mantu pārvešanai piešķirt automašīnu un norīkot krāvējus.
Šobrīd „Ludzas apsaimniekotāja” uzskaitē ir 6 parādnieki, pret kuriem jau vairākas reizes tiesas ceļā tika celti prasību pieteikumi par parādu piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās telpas. 33 personas, kurām pēc izlikšanas no dzīvokļa par parādiem Ludzas novada pašvaldība ir piešķīrusi citu dzīvojamo platību, par komunālajiem pakalpojumiem nemaz nemaksā.
Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli. J. Jakušenko informē, ka ir bijuši incidenti, kad dzīvoklis pārdots, bet dokumenti uz jauno īpašnieku nav noformēti. Respektīvi parādus nākas pieprasīt no iepriekšējā dzīvokļa saimnieka, kaut arī maksājumus neveic tagadējais īpašnieks.
Vēl ir gadījumi, kad īrnieks neprivatizēto dzīvokli iznomā kādam citam. Parāds aug, jo arī apakšīrnieks neapmaksā tekošos rēķinus. Arī iznomājot privatizētos dzīvokļus un nenoslēdzot oficiālos līgumus, rodas līdzīgas situācijas. Kad dzīvokļa nomnieks „iedzīvojas” parādos, tie jāatmaksā dzīvokļa saimniekam.
Ir arī bankās ieķīlātie dzīvokļi. Gadījumos, kad bankas kļūst par dzīvokļu īpašniekiem, tiek apmaksāti tikai tekošie rēķini, bet parādi paliek neapmaksāti. Tas notiek arī tajos gadījumos, kad banka pārdod dzīvokli trešajai personai.
Cita situācija: īpašnieks ieķīlājis dzīvokli bankā pret kredītu. Bankai kredīts apzinīgi tiek maksāts, bet „Ludzas apsaimniekotāja” rēķini par siltumu netiek apmaksāti. Parāds aug, bet parādnieku no ieķīlātā dzīvokļa nav iespējams izlikt. Ko darīt šādās situācijās? Apspriedes dalībnieki nolēma šādas situācijas iespējamo risinājumu pārrunāt ar banku vadībām.
Sanāksmes dalībnieki pārrunāja arī ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās problēmas. Ludzas pilsētā šogad vēl 110 personas nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Situācijās, kad dzīvoklī deklarēta 1 persona, bet faktiski dzīvo vairākas, par faktisko atkritumu apsaimniekošanu, netiek maksāts.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste