LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Tiekas ar ģimenes ārstiem

1. februārī Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele aicināja uz sarunu ģimenes ārstus, kas savas prakses vietas noteikuši Ludzas novadā. Ludzas novadā prakses vietas ir 12 ģimenes ārstiem (ne tikai pilsētā, bet arī novada pagastos) uz apmēram 16 tūkstošiem novada iedzīvotāju.

Domes priekšsēdētāja, uzrunājot ārstus, uzsvēra, ka galvenā pašvaldības rūpe un prioritāte ir medicīnas pakalpojumu pieejamība tuvāk dzīvesvietai. Tāpēc pagastos tiek uzturēti feldšerpunkti un ģimenes ārstu prakses. A. Gendele lūdza ārstus aktīvāk izmantot ERAF un Sociālā drošības tīkla stratēģijas līdzekļus prakses vietu uzturēšanai. Novadā ir dakteri, kas to dara (dr. Streļčs, dr. Sviklāne u.c.), taču aktīvāka šo līdzekļu piesaistīšana radītu gan jaunas darba vietas, gan mazinātu pašu ārstu un pašvaldības slogu feldšerpunktu uzturēšanai.

Dakteri pārrunāja jautājumus, kas skar pacientu nosūtījumus pie speciālistiem. Tāpat, raugoties uz Veselības ministrijas nostādnēm par to, ka SIA Ludzas rajona slimnīca pašai būs jāuzņemas valsts galvotā kredīta atmaksa, A. Gendele rosināja dakterus pēc iespējas veikt nosūtījumus pie saviem, Ludzas slimnīcas speciālistiem.

J. Atstupens izklāstīja iespējas pacientu ārstēšanai pašu slimnīcā. Pašreiz šeit tiek veiktas visu veidu, arī vissarežģītākās operācijas, ir noslogotas visas 65 gultas vietas. Pacientu skaits nesamazinās, taču viņu slimību stadija ir smagāka.

J. Atstupens izklāstīja par iespējām šogad izmantot rehabilitācijas nodaļas dienas stacionāra pakalpojumus. Lai izmantotu šo iespēju, pacientam nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums pie rahabiliatologa, kas sadarbībā ar fizioterapeitu lems par tālāko ārstēšanos. Šīs nodaļas pakalpojumi bez maksas ir pieejami zīdaiņiem (neierobežoti), bērniem līdz 18 gadiem divas reizes gadā, pacientiem pēc insultiem, traumām. Pašreiz nodaļa strādā trīs ārsti fizioterapeiti.

Slimnīcai ir plāni un cerības arī sadarbībai ar Krieviju. Vairākkārtējās vizītēs kaimiņu pusē ir salīdzinātas iespējas un izdarīti secinājumi, ka gan aprīkojuma ziņā, gan tehnoloģiju, arī speciālistu kvalifikācijas ziņā mūsu kaimiņi krietni atpaliek. Iespējams, ka ārstēšanos pie mums izmantotu Krievijas puse, ja tiktu atrisināts robežas šķērsošanas jautājums.

Nedēļas nogalē domes priekšsēdētāja A. Gendele un SIA Ludzas rajona slimnīca valdes loceklis J. Atstupens dosies uz Veselības ministriju, kur arī tiks pārrunāti ar Ludzas slimnīcas tālāko darbību saistītie jautājumi. Slimnīca būtu gatava atmaksāt iepriekš valsts galvotos kredītus, bet tikai tādā gadījumā, ja tai tiks nodrošināta pilna noslodze un atgrieztas iepriekšējās kvotas.

Medicīnas darbiniekus un iedzīvotājus uz

Apaļā galda diskusiju par medicīnas jomu

(pakalpojumu pieejamību, iespējām utt.)

aicinām Ludzas novada pašvaldībā

š. g. 24. martā pl. 17:30.