LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija
Ludza
Mostly clear
14°C
 
A A A

Tiek projektēta jaunu ūdenssaimniecības tīklu izbūve

Rit projektēšanas darbi, īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”. Tuvākajā laikā Ludzas novada pašvaldības būvvaldē tiks iesniegts Būvprojekts minimālā sastāvā. Projektēšanas darbus veic SIA “Ekolat” no Daugavpils.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” speciāliste Dace Vanaga informē par projekta īstenošanas šī brīža aktualitātēm.

Projektējot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, sarunas rit ar iedzīvotājiem, ar pašvaldības vadību, SIA LA speciālistiem un  projektētājiem. Projekta risinājumi ir samērā sarežģīti un komplicēti, ņemot vērā, ka pilsētas reljefs nav vienmērīgs un līdzens, kā arī pilsētā ir atjaunoti ielas segumi Tālavijas un Latgales ielā, un projektējamās komunikācijas vēlams izvietot ārpus braucamās daļas, samazinot projekta izmaksas un esošā seguma bojājumu.

Izstrādājot projektu, tiek meklēti optimālākie risinājumi. Piemēram, ir izlemts, ka jauni kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Latgales ielā no dzelzceļa līnijas līdz “Latvijas naftas” DUS. Tīklu izbūve tiks veikta “zaļajā zonā” un pa trotuāru, mēģinot neskart ielas braucamo daļu, – plānots, ka trase tikai vienā vietā šķērsos Latgales ielu, un, ja būs iespējams, tiks pielietota beztranšejas metode, lai ielu nenāktos pārrakt. Šī atzara izbūve ir būtiska ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, centralizētie tīkli ir nepieciešami SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “East-West Transit” (“Latvijas Nafta”) u.c..

Sarežģītāka situācija ir Tālavijas ielā, kur izlemts kanalizācijas tīklus izbūvēt visā tās garumā, arī tai ielas posmā, kur pirms dažiem gadiem ir uzklāts jauns asfalts. Te atrodas apmēram 60 mājas, kuras nākotnē būs iespējams pieslēgt centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Papildus – no Tālavijas ielas maģistrālā tīkla ir atkarīgas arī tai piegulošās ieliņas (Dunakļu, Lauku, Niedru, Pļavu u.c.).

Diemžēl Tālavijas ielas posmā no Dunakļu ielas līdz Kuļņeva ielai jaunu tīklu izbūvi nav iespējams veikt pa “zaļo zonu”, jo mājas atrodas blakus trotuāram un ielai, turklāt šis ielas posms ir „pārsātināts” ar cita veida komunikācijām un pati Tālavijas iela šajā posmā ir šaura, līdz ar to nav iespējams veikt būvdarbus, neuzlaužot asfaltu. Pēc būvdarbu pabeigšanas darbiem ielas segums tranšejas platumā tiks atjaunots.

Pateicamies par sapratni un atsaucību visiem iedzīvotājiem, kuri ir piekrituši, ka pa viņu privāto zemi tiks iebūvēta trase centrālajiem tīkliem. 

Projektējot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, tiek uzrunāti visi privāto māju īpašnieki, gar kuru namiem tiks būvēti jaunie kanalizācijas tīkli. Katra nama pieslēgšanai iespējams individuāls risinājums. Tātad ikvienam cilvēkam ir iespēja vēl šobrīd izteikt savu vēlmi attiecībā uz vietu, kur ierīkot pieslēgumu centralizētajam tīklam. Tas ir būtiski, veicot tīkla izbūvi līdz mājai, – piemēram, lai ir īsāks attālums (tas samazina izdevumus pieslēgšanai). Diemžēl aptuveni 50 iedzīvotāji uz SIA “Ludzas apsaimniekotājs” aicinājumiem neatsaucas, ignorē iespēju izteikt savu vēlmi attiecībā uz pievada izbūves vietu.

Kanalizācijas tīklu būvniecības darbi varētu sāksies 2018. gada rudenī. Prognozējam, ka šogad līdz vasaras beigām norisināsies būvdarbu iepirkumi, būs konkurss utt.. Projekts ir ļoti apjomīgs, interese no būvniecības firmām varētu būt visai liela. Optimistiskākā prognoze, ka šovasar būs pilnībā skaidrs, kas būs būvnieks, un apjomīgākie darbi norisināsies 2019. – 2020. gadā.

Ņemot vērā, ka vairākos posmos ir izveidojusies situācija, ka tiek plānoti kanalizācijas tīkli (ES šajā plānošanas periodā neatbalsta ūdensapgādes tīklu būvniecību), bet nav pieejami ūdensapgādes pakalpojumi, Ludzas pilsētas pašvaldība ir pretimnākoša un ir paredzējusi finanšu līdzekļus jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecībai. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība notiks paralēli.

Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (nr. 5.3.1.0/17/I/011) – īsumā

Līgums par tā realizēšanu parakstīts 2017. gada 19. decembrī starp SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Kopējie izdevumi (bez PVN): 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro (71,92% no attiecināmajiem izdevumiem).

Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli vairākās ielās (kopējais garums – vairāk nekā 14 km), tajā skaitā plānota 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 metru garumā. Ar to dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (2017. g. decembris – 2021.g. decembris).

Iedzīvotājiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums: Ludzas novada pašvaldības domes sēdē 24.08.2017. pieņemti Saistošie noteikumi nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool