LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Taupīsim savus finanšu un dabas resursus

2009.gada 1. decembrī Vides ministrijā Vides ministrijas Valsts sekretārs G. Puķītis un Ludzas novada domes priekšsēdētāja J. Kušča parakstīja līgumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā” (Līg.Nr.VIDM/2009/KPFI-1/12) īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta ietvaros.

Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumu un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi. Tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

Ludzā projekta ietvaros tiks renovētas divas ēkas – Ludzas novada sporta skola un Ludzas 2. vidusskolas internāts.

Projektā plānots veikt fasādes siltināšanas un cokola siltināšanas darbus, jumta siltināšanas darbus, tāpat ēku logu un durvju nomaiņu, kā arī grīdas siltināšanu sporta skolas ģērbtuvēs. Tāpat projekta ietvaros plānots veikt internātā esošās ventilācijas sistēmas sakārtošanas darbus, kas ļaus tik bieži nevēdināt telpas, samazinās siltumenerģijas patēriņa apjomus, līdz ar to arī negatīvo ietekmi uz vidi. Līdzās energoefektivitātes paaugstināšanai un finanšu līdzekļu ekonomijai tikpat svarīgs, motivējošs faktoru ir ēkās strādājošo veselība. Uzturoties renovētajās telpās, vairs nebūs jāsalst.

Ņemot vērā šodienas Latvijas valsts ekonomisko situāciju un prognozi tuvākajiem gadiem, ir ārkārtīgi nepieciešams veikt pasākumus, kas Ludzas novada pašvaldībai maksimāli ļautu samazināt patērētās siltumenerģijas izmaksu apjomu. Turklāt jāpiemin arī tas fakts, ka Ludzas novada pašvaldība iespēju robežās jau pirms šī projekta ieviešanas ir veikusi virkni energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu. Svarīgi ir siltināt gan pašvaldības ēkās, gan rosināt to darīt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, šādi taupot kā savus finanšu, tā arī dabas resursus.

Projekta kopējās izmaksas ir 192 159.45 LVL, 80% finanšu insrtumenta finansējums – 153 727.56 LVL un 20% pašvaldības finansējums – 38 431.89 LVL.

Pašreiz tiek gatavota dokumentācija projekta iepirkuma uzsākšanai, reāli darbi varēs sākties pavasarī.

coloring.cool