LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Talantu konkursā – 18 bērni un jaunieši

16.jūnijā Pušmucovā notika Ciblas un Ludzas novada talantīgo bērnu un jauniešu konkurss, kas vienlaikus bija arī koncerts “Kā lakstīgala sirds mana dzied…”. Tajā uzstājās 18 dalībnieki, pārsvarā solisti.

Viņu sniegumu vērtēja profesionāli mūzikas pedagogi: Evita Podoļeca, Karīna Demko – Seņkāne, Valdis Naglis.

Dalībnieki tika vērtēti četrās vecuma grupās. Pirmsskolas grupā uzstājās 3 bērni, Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģes Intas Augustovas audzēkņi: Ramona Priskurela (I vieta) un duets Dairis Maksimovs un Haralds Purins.

Jaunākajā skolas vecuma grupā (1. – 4. klase) solistu konkursā piedalījās 5 bērni. Labi veicās Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem no Blontiem: I vietā – Anastasija Kapitonova, II vietā – Jūlija Narņicka, abām pedagoģe Ināra Dovgiallo. II vietā – ludzāniete Laine Kučāne, pedagoģe Ilga Taukača. Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma Pušmucovas pamatskolas audzēkņi no Blontiem Iļja Kairovs un Agnese Rudzīte (pedagoģe I. Dovgiallo).

Vidējā skolas vecuma grupā (5. – 7. klase) – 4 bērni. Šajā vecuma grupā iegūta visa konkursa lielākā balva „Grand prix” – ludzānietei Elīnai Točelovskai, pedagoģes Ainas Kairovas audzēkne. Šajā grupā godalgotās vietas izcīnīja Ināras Dovgiallo audzēkņi – pušmucovietis  Maksims Lazarevs –  I vieta, un Odrija Mironova –  II vieta. Pateicība – Martai Petrovskai no Blontiem, pedagoģe Laura Sprudzāne.

Vecākajā skolas vecuma grupā (8. – 12. klase) piedalījās 4 jaunieši. I vietu ieguva ludzāniete Kristiana Kučāne (ped. Aina Kairova), nākamās godalgotās vietās ieguva pušmucovieši, Ināras Dovgiallo audzēkņi Dairis Kristaps Kazinieks – II vieta, Madara Domarka – III vieta. Pateicība Ketrīnai Gadžili no Blontiem (ped. I. Dovgiallo).

Trīs dalībnieki bija sagatavojuši skatuves runas priekšnesumus. Visaugstāko atzinību saņēma Markuss Seimuškins no Ciblas vidusskolas – stāstnieka talantu viņam palīdz izkopt skolotāja Dzintra Toporkova. Pirmsskolas grupā Elīna Reinika deklamēja dzejoli „Skolas spoks”, viņu gatavoja māmiņa Arnita. Pušmucoviete Odrija Mironova uzstājās ne vien kā soliste, bet arī kā skatuves runas stāstniece (pedagoģe Elvīra Rimicāne).

Savu gleznošanas talantu demonstrēja 8-gadīgā  Loreta Leščinska no Zvirgzdenes pagasta – viņas zīmējumi iepriecināja koncerta apmeklētājus.

Pasākuma rīkotāja Ināra Dovgiallo ir pateicīga bērnu un jauniešu vecākiem, kuri atbalsta savas atvases, palīdzot viņiem attīstīt talantus. Pateicoties vecāku rūpēm, laicīgi varēja notikt mēģinājumi un konkursa dalībnieki bija lieliski sagatavojušies un saposušies šiem svētkiem.

Ināra Dovgiallo stāsta: – Daudziem bērniem ir sapnis dziedāt uz skatuves ar mikrofonu. Mūzikas skolotāji un dalība šādos konkursos palīdz realizēt sapni. Lielu atbalstu pasākuma rīkošanā sniedza Pušmucovas TN vadītāja Inta Domarka, Ciblas novada pašvaldības kultūras darba organizatore Sandra Beļavska. Paldies visiem atbalstītājiem!

Sagatavoja Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto – Sandra Beļavska, Ciblas novada pašvaldība

coloring.cool