LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

SVF eksperti: “VID budžeta krasa samazināšana un reorganizācija ekonomiskās krīzes apstākļos ir riskanta stratēģija”

Pamatojoties uz riska analīzē noteiktām prioritātēm, VID būs nepieciešams pārskatīt resursus, kas tiks novirzīti represīvu metožu veikšanai un nodokļu maksātāju servisam. SVF eksperti norādījuši, ka jāmeklē arvien jaunas mazāk darbietilpīgas metodes dienesta funkciju veikšanā. Tomēr eksperti atzinuši, ka VID ir iespējas pārvarēt sagaidāmo grūto periodu, ņemot vērā tā fundamentāli stabilo ieņēmumu administrēšanas sistēmu, t.i., eksperti atzinīgi novērtējuši nodokļu un muitas administrēšanas darbu un secinājuši, ka nodokļu un muitas administrēšanas darbā nav sistēmisku kļūdu, ieņēmumu administrēšanai Latvijā ir stingrs pamats un pastāvīgi notiek darbs pie ieņēmumu administrēšanas uzlabošanas. Līdzvērtīgus secinājumus jau iepriekš bija pauduši arī Zviedrijas Finanšu ministrijas eksperti, kā arī SVF Fiskālo lietu departamenta misijas eksperti, kas tehniskās palīdzības ietvaros pēc Finanšu ministrijas lūguma šī gada sākumā strādāja VID.

Vērtējot nodokļu un muitas administrēšanas darbu kopumā, SVF eksperti atzinuši, ka šī gada laikā VID darbu pie valsts ieņēmumu administrēšanas būtiski diktējusi ekonomiskā krīze, kuras rezultātā notikusi dziļāka ekonomiskā lejupslīde Latvijas uzņēmējdarbības vidē un to ietekmējusi arī starptautiskās ekonomikas vides pasliktināšanās.

SVF eksperti secinājuši, ka, neskatoties uz to, ka tika paaugstināta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likme un atcelta lielākā daļa atbrīvojumu, PVN ieņēmumi salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājušies vairāk nekā par 20%. Šis ieņēmumu samazinājums daļēji izskaidrojams ar uzkrāto PVN pārmaksu apjoma samazinājumu, proti, šogad daudzi nodokļu maksātāji pieprasīja iepriekšējos gados izveidojušās un nepieprasītās PVN pārmaksu atmaksas. Kā jau iepriekš prognozēts, būtiski samazinājušies arī uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, jo uzņēmumi vairs nestrādā ar peļņu. It īpaši tas attiecas uz banku un nekustamo īpašumu nozari. Nodokļu iekasēšanas uzdevums Latvijā (un arī citviet pasaulē) ir kļuvis ļoti sarežģīts, jo krīzes skartajiem uzņēmumiem ir grūtības nomaksāt nodokļus un kļūst aktuāls nodokļu saistību izpildes jautājums.

SVF eksperti VID turpmākajā darbībā iesaka koncentrēties uz šādiem pasākumiem:

  • paredzēt nodokļu sistēmas riskus un ieviest stratēģijas risku mazināšanai;
  • palīdzēt krīzes skartajiem uzņēmumiem to nodokļu saistību izpildē (ekonomikas atveseļošanas veicināšanai jāturpina uzsāktās iniciatīvas, piemēram, maksājumu termiņu pagarināšana, lai nodrošinātu, ka dzīvotspējīgie krīzes skartie uzņēmumi saņem pienācīgu atbalstu, lai varētu veikt savu pašreizējo saimniecisko darbību);
  • nepieļaut nodokļu saistību nepildīšanas līmeņa pieaugumu (pastiprināta uzmanība jāvelta kontrabandas un nodokļu krāpšanas gadījumu apkarošanai un par šiem gadījumiem preventīvos nolūkos jāinformē sabiedrība).

SVF eksperti arī ieteikuši turpināt paplašināt lielo nodokļu maksātāju loku, tādējādi labāk kontrolējot nodokļu maksātājus, no kuriem nāk lielākie nodokļu ieņēmumi. Attiecībā uz darbu klientu apkalpošanas jomā, SVF eksperti iesaka veidot “vienas pieturas aģentūras”, kur visa veida atbalsts un pakalpojumi tiktu sniegti, galvenokārt mazajiem uzņēmumiem.

Iepazīstoties ar SVF ekspertu gala ziņojumu, VID ģenerāldirektors Dz.Jakāns atzīst: “Visus SVF ekspertu gala ziņojumā ietvertos ieteikumus ņemsim vērā un jau šobrīd ir daudzas iestrādes ekspertu ieteikumu ieviešanai, piemēram, tiek strādāts pie tā, lai nodokļu maksātājs ne tikai deklarētajai adresei atbilstošajā VID nodaļā varētu saņemt pakalpojumus, bet gan ikvienā VID nodaļā. Jau šobrīd VID savu darbību koncentrē uz iepriekšēju risku analīzes metodi. Šodien arvien mazāk efektīvas ir preventīvās metodes, tāpēc arvien lielāks uzsvars jau šobrīd tiek likts uz risku analīzes rezultātā veiktiem kontroles pasākumiem, kontrabandas un nodokļu krāpšanas apkarošanu.”

coloring.cool