LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 25. jūnijs
Maiga, Milija
Ludza
Sunny
24°C
 
A A A

Sveiciens Ludzas pilsētas vidusskolai 100 gadu jubilejā!

Ludzas pilsētas vidusskolai šogad ir vērienīgas jubilejas gads, tieši šodien, 3. oktobrī skolai aprit 100 gadi! Šo 100 gadu laikā skolu ir absolvējuši 4032 vidusskolēni. Skola gadu gaitā var lepoties ar zinošiem pedagogiem, vienotu kolektīvu, zinātkāriem skolēniem, to sasniegumiem, profesionālu pieeju un nerimstošu izaugsmi. 

“Šodiena ir patiesi vēsturiska diena – svētku diena, no visas sirds sveicu skolas kolektīvu, visus esošos un bijušos pedagogus un darbiniekus, skolas absolventus un skolēnus! Paldies par Jūsu darbu, sasniegumiem un to, ka popularizējat Ludzas novada vārdu gan Latvijas, gan Starptautiskā līmenī. Skolēniem novēlu izvirzīt mērķus un neatlaidīgi pēc tiem tiekties, novērtējiet zināšanas, kas Jums tiek dotas un veiksmīgi pielietojiet tās nākotnes izaugsmē. Skolas pedagogiem – nezaudēt degsmi, nododot zināšanas nākamajai paaudzei, savukārt, skolai novēlu kvalitatīvu un dinamisku attīstību arī turpmāk! Vēlu, lai labas pārmaiņas notiek gan skolas dzīvē, gan ikviena ar skolu saistītā, skolai piederīgā cilvēka dzīvē!” skolu nozīmīgajā jubilejā sveic Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.

Ieskats Ludzas pilsētas vidusskolas vēsturē

1921.gada 3.oktobris – Ludzā atvērta reālģimnāzija. Skolas darbu sāk vadīt direktore Felicija Brice.

1925.gada aprīlī skolu savā pārziņā pārņēma valsts, un tās nosaukums laikā no 1925.gada līdz 1940.gadam bija Ludzas Valsts ģimnāzija. Pārņemšana valsts pārziņā deva iespēju vairāk attīstīt un paplašināt skolas darbību, jo tika atvēlēts vairāk līdzekļu saimniecības izdevumiem, inventāra un mācību līdzekļu iegādei. Ilgus gadus par skolas direktoru strādā Jānis Turkopuls. Ģimnāzijā pastāvēja 5 humanitāro zinātņu un 5 komercklases. Skolā darbojās ūdens pulciņa sekcija, kurā būvēja laivas, Jaunatnes Sarkanais krusta pulciņā, jauktais koris, pūtēju orķestris, mazpulks.

1927.gadā ģimnāzija darbu sāka jaunizbūvētajā ēkā. Jauno skolas ēku atklāja izglītības ministrs Jānis Rainis. Apriņķa pašvaldība 1938.gada 17.septembrī Ludzas Valsts ģimnāzijai pasniedza karogu.

Otrā pasaules kara laikā skolas telpās tika izvietots vācu armijas hospitālis. Skolā tika radikāli pārkārtots mācību saturs.

  1. gadā vācu armijai atkāpjoties, skolas ēkas uzspridzina. Šajā pašā gadā tiek atjaunota skolas darbība un mainīts nosaukums – Ludzas 1.vidusskola. Pastiprinātu uzmanību pievērsa krievu valodas mācīšanai latviešu skolās, nozīmēja pionieru vadītājus un komsorgus.

1961.gadā uzceļ skolu 600 skolēnu vietām Blaumaņa ielā 4. 1962.gadā – tiek izveidota divplūsmu skola, apvienojot latviešu un krievu skolas. Ilgus gadus Ludzas vidusskolas darbu vada direktors Jevģēnijs Lazarevs.

Sākot ar 1976.gadu skola aktīvi palīdzēja rajona lauksaimniecības darbos. Piedalījās rudens talkās, vasarā tika organizētas LOTOS vienības. Skolās ieviesa ražošanas apmācību, sagatavojot jaunos šoferus, telefonistes, šuvējas.

Sākot ar 1967.gadu Ludzas vidusskolas skolas koris piedalījās visos skolu jaunatnes Dziesmu svētkos. 1979.gadā IV Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos zēnu koris kļuva par II pakāpes laureātiem, bet vidusskolas jauktais koris – par III pakāpes laureātiem.

1989.gadā Ludzas vidusskola tiek reorganizēta, izveidojot Ludzas 1. vidusskolu (latviešu mācībvalodu) un Ludza 2. vidusskolu (krievu mācībvalodu). Ludzas 1. vidusskolas direktore – Janīna Kušnere.

1991.gadā Latvija, atgūstot neatkarību, piedzīvo izmaiņas arī izglītības sistēmā. Mācību gads turpinās 34 nedēļas un tiek sakārtots 2 semestros. 1., 2. un 3. klasē tiek ieviesta bezatzīmju sistēma. Notiek pāreja uz ieskaišu un 10 ballu sistēmu. Nebūtībā aizgāja skolas formas, mācību stundas sestdienās. Lai skolēnu dzīve būtu organizētāka un interesantāka, sāka darboties skolēnu dome. Skolēniem bija iespēja darboties vairākos pulciņos un fakultatīvos.

1993.gadā skolas darbu sāk vadīt Veronika Putāne. 1999.gadā – skola pēc akreditācijas kļūst par Ludzas pilsētas ģimnāziju.

2000.gada 9.februārī LPĢ viesojās valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga. Šajā pašā gadā par Pasaules bankas līdzekļiem un ar pašvaldības atbalstu skolā veikti renovācijas darbi. 4.novembrī atjaunoto ģimnāzijas ēku atklāja LR izglītības ministrs Kārlis Greiškalns.

2001.gada 1.septembrī tika iesvētīts skolas jaunais karogs. To pēc direktores Veronikas Putānes meta darināja Rēzeknes mākslas koledža.

2006.gadā skolas vadību uzsāk direktore Dzidra Dukšta.

2008.gadā skola iegūst 2.korpusu, un, sākot ar 2008./2009.mācību gadu, mācību darbu iespējams organizēt vienā maiņā.

2009.gadā skola iesaistās starptautiskajos Comenius projektos.

2011.gadā 2.korpusā ierīkota pašvaldības finansēta skolas ēdnīca.

2012.gadā ierīkota slidotava.

2013.gadā rekonstruēts skolas stadions.

2014.gadā pie stadiona ierīkots āra trenažieru laukums.

2015.gadā skola akreditēta līdz 2021.gadam.

2016.gadā skola ir saņēmusi statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

2017.gadā projekta “Modernas mācību vides izveide” (8.1.2. SAM finansējums) ietvaros skolas 1.korpusā veikta vērienīga pārbuve. Skola iesaistās starptautiskajos Erasmus+ projektos.

2019.gadā skolas stadionā uzbūvēts vingrošanas komplekss. 2020.gadā blakus otrajam korpusam atklāts Ludzas peldbaseins.

  1. gadā skolas vadību uzsāk direktors Andris Joksts.

2021.gadā pie skolas 2.korpusa, saņemot novadnieka Juliana Mekša dāvinājumu, izveidots rotaļu laukums. Tiek mainīts skolas nosaukums uz “Ludzas pilsētas vidusskola”.

Foto: Ralfs Punans

“Ieskats Ludzas pilsētas vidusskolas vēsturē”

Informācijas avots: www.https://lpvsk.lv/

coloring.cool