LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly sunny
-4°C
 
A A A

Sveiciens Ludzas novada izglītības iestāžu 2019./2020. mācību gada absolventiem!

Noslēdzies 2019./ 2020. mācību gads. Tā noslēgums izvērtās īpašs, izaicinājumiem pilns. Skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem nācās apgūt dažādas digitālās  platformas un rīkus, plānot laiku, disciplinēt un motivēt sevi. Attālinātās mācības bija arī pašizziņa, radošums un sadarbība.  

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, šogad izglītības iestādēs nebūs krāšņu izlaidumu. Taču svinīgs brīdis, citāds nekā ierasts, saņemot skolas absolvēšanas dokumentu, un ziedi tāpat būs! Arī Ludzas novada izglītības iestādēs.

Kopumā, 2020. gadā, Ludzas novadā, atestātus par skolas beigšanu saņem 249 absolventi. Ludzas pilsētas ģimnāzijā, 40 audzēkņi pabeidz 9. klasi, 36 audzēkņi 12. klasi. Ludzas 2. vidusskolā 48 audzēkņi beidz 9. klasi, savukārt, 12. klasē ir 52 absolventi. Pildas 9. klasēs- 10 absolventi. 19 skolēni absolvēja Ludzas mūzikas pamatskolas 4. klasi.  

Par Profesionālās izglītības ievirzi: Ludzas novada Sporta skolu šogad absolvē 17 audzēkņi, savukārt, J. Soikāna Ludzas mākslas skolu absolvē 32 audzēkņi, Ludzas Mūzikas pamatskolā 14 absolventi. 

Pirmsskolas izglītības iestādes šogad absolvēja un skolas gaitām gatavojas 89 bērni. Visvairāk mazo absolventu ir Pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”- 40 bērni, PII “Rūķītī” – 23 absolventi, PII “Namiņš” absolvēja 18 bērni, savukārt, vismazākais mazo absolventu skaits ir Briģos un Pildā. Pildas pagasta PII absolvēja 5 bērni, Briģu pagasta PII absolvēja 3 bērni. 

Gads bijis bagāts ar notikumiem, priecājamies un lepojamies par mūsu novada skolēnu sasniegumiem, par godalgotām vietām olimpiādēs, dalību konkursos valsts un starptautiskā mērogā. Kopumā mācību priekšmetu novadu apvienības olimpiādēs 2019./2020. mācību gadā piedalījās 512 Ludzas novada skolēni. Ludzas novada pašvaldība par sasniegumiem valsts un novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs ar naudas balvām apbalvoja 17 godalgotu vietu ieguvējus. 

Ministru prezidenta atzinību par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem saņem Ludzas pilsētas ģimnāzijas absolventes Arnita Bleive un Kristiāna Daukste un Inese Ņikitina no Ludzas 2. vidusskolas. 

Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstus 12. klašu audzēkņiem saņem Inese Ņikitina no Ludzas 2. vidusskolas un Georgijs Dobriņins, un Ilze Upeniece no Ludzas pilsētas ģimnāzijas. Savukārt, pašvaldības naudas balvas 12.klašu absolventiem saņēma 6 Ludzas pilsētas ģimnāzijas un 5 Ludzas 2. vidusskolas audzēkņi. 

Mācību gads ir bijis gana ražīgs, iegūtās prasmes un iemaņas noderēs turpmākajās gaitās, jo jaunais mācību gads sāksies ar nozīmīgām pārmaiņām –  kompetenču pieejas īstenošanu mācību saturā, tāpēc vasaras brīvlaikā krāsim spēkus jaunajam mācību cēlienam. 

“Sveiciens visiem 9. un 12. klašu absolventiem! Jāteic, ka šis ir viens no atbildīgākajiem un nozīmīgākajiem posmiem Jūsu dzīvē. Posms, kad vislabākais padomdevējs Jums būsiet Jūs pats. To, kāda būs Jūsu dzīve, ir atkarīgs no Jums, no lēmumiem, kādus Jūs pieņemsiet tuvākajā laikā. Esmu pārliecināts, ka vienīgā lieta, kas palīdz turpināt dzīvot un strādāt, ir mīlestība. Tas attiecas gan uz darbu, gan arī uz cilvēkiem. Jūsu darbs aizpildīs lielāko dzīves daļu un vienīgais veids, kā būt apmierinātam, ir darīt patiesi izcilas lietas. Vienīgais veids, kā darīt izcilas lietas – tās patiesi mīlēt. Ja vēl neesat atraduši savu sapņu vietu – tad meklējiet to! Neapstājieties, jo noteikti sapratīsiet, kad būsiet to atraduši.  Jums ir ielikts lielisks zināšanu pamats. Novērtējiet to pienācīgi un tikai uz priekšu pēc jauniem sasniegumiem!  Veiksmi turpmākajās gaitās!

Paldies vecākiem un pedagogiem par nenovērtējamo darbu, un pašiem mazākajiem absolventiem, novēlu veiksmi uzsākot skolas gaitas! 

Ludzas novada pašvaldības vārdā- 

domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs

“Skolēniem vēlam piedzīvojumiem un jauniem atklājumiem bagātu vasaru, pedagogiem – atpūtu un saulainus atvaļinājums, 12. klašu absolventiem – veiksmīgus startus izvēlētajās studijās, 9. klašu absolventiem – atcerēties, ka viņus gaida kā sava novada vidusskolās, tā arī izvēlētās profesijas apguves izglītības iestādēs.”

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

 

Informāciju sagatavoja un apkopoja:

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska