LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Svecīšu vakari Ludzas novada kapsētās | 2022


PILSĒTĀS: 


Ludzas pilsēta

29.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 16.00 – Ludzas kapos

Kārsavas pilsēta

15.10.2022 (sestdiena) –  Kārsavas kapos

 • no plkst. 12.00 – 18.00 šajā laikā skanēs audio ieraksts


Zilupes pilsēta

29.10.2022 (sestdiena)

 •  plkst. 14.00 – Zilupes pilsētas kapos, Sv. Mise kapličā

PAGASTOS: 


Cirmas pagasts

22.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 14.00 – Dzerkaļu kapos
 • plkst.14.40 – Tutānu kapos
 • plkst.15.20 – Soidu kapos

Istalsnas draudzes kapsētās

22.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 11.00 – Ivdru kapos
 • plkst. 12.00 – Zambaru kapos 
 • plkst. 14.00 – Špeneru kapos
 • plkst. 15.00 – Aršulānu kapos
 • plkst. 15.30 – Apliužņu kapos
 • plkst. 16.00 – Zurzu kapos

Isnaudas pagasts 

08.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 13.00 – Eipļu kapos
 • plkst. 14.00 – Ciļviču kapos 
 • plkst. 15.00 – Meļašķu kapos

Ņukšu pagasts 

29.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 12.30 – Petrovsku kapos
 • plkst. 13.30 – Gaveiku kapos 
 • plkst. 14.30 – Rindu kapos
 • plkst. 15.15 – Pūdnīku kapos
 • plkst. 16.00 – Ņukšu kapos

Pildas pagasts

15.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 12.00 – Šķirpānu kapos
 • plkst. 13.00 – Boldānu kapos 
 • plkst. 14.00 – Brodaižas kapos
 • plkst. 15.00 – Rogaižas kapos

Ciblas pagasts
22.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 13.00 – Vabaļu kapos
 • plkst. 16.00 – Ciblas kapos

Blontu pagasts

15.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 14.00 – Skradeļu (jeb Būbinu) kapos 

Līdumnieku pagasts

22.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 13.00 – Vjarumu kapos
 • plkst. 14.00 – Aizpūres kapos
 • plkst. 15.00 – Kurjanovas kapos

Pušmucovas pagasts

30.10.2022 (svētdiena)

 • plkst. 15.00 – Pušmucovas kapos, plkst. 14.00 – Sv.Mise baznīcā

Malnavas pagasts

08.10.2022 (sestdiena)

 • Plkst. 11.00 – Bozovas kapos
 • Plkst. 12.00 – Grebņovas kapos
 • Plkst. 13.00 – Daguševas kapos
 • Plkst. 14.00 – Salinīku kapos
 • Plkst. 15.00 – Zeļčovas kapos
 • Plkst. 16.00 – Novoselku kapos

Mērdzenes pagasts

22.10.2022 (sestdiena)

 • Plkst. 12.00 – Mežernieku kapos
 • Plkst. 13.00 – Vecpiragovas kapos
 • Plkst. 14.00 – Pudinavas kapos 
 • Plkst. 15.00 – Šalaju kapos

Mežvidu pagasts

15.10.2022 (sestdiena)

 • Plkst. 12.00 – Pliešu kapos
 • Plkst. 13.30 – Vecinānu kapos
 • Plkst. 14.30 – Dzērvju kapos

29.10.2022 (sestdiena)

 • Plkst. 13.30 – Sila kapos
 • Plkst. 15.00 – Lakšinīku kapos 

Baltinavas pagasts

09.10.2022 (svētdiena)

 • Plkst. 15.00 – Svātyunes kapos
 • Plkst. 16.00 – Dziervines kapos
 • Plkst. 17.00 –  Zubku kapos

Salnavas pagasts

15.10.2022 (sestdiena)

 • Plkst. 12.00 – Rogu kapos 
 • Plkst. 13.00 – Naudaskalna kapos 
 • Plkst. 14.00 – Zacešku kapos 
 • Plkst. 15.00 – Kalvīnes kapos 

16.10.2022 (svētdiena)

 • Plkst. 13.00 – Keiseļovas kapos 
 • Plkst. 14.00 – Zoblevas kapos 
 • Plkst. 15.00 – Silarašu kapos 
 • Plkst. 16.30 – Uguļovas kapos 

Briģu, Pasienes, Raipoles, Rundēnu un Zilupes draudžu kapsētās

08.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 12.00 – Sv.Mise Raipoles baznīcā
 • plkst. 12.45 – Raipoles vecajos kapos
 • plkst. 13.15 – Raipoles jaunajos kapos

15.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 10.45 – Rundēnu kapos, plkst. 10.00 Sv. Mise baznīcā
 • plkst. 14.00 – Grivkas kapos, Sv. Mise kapličā

22.10.2022 (sestdiena)

 • plkst. 13.00 – Terehovas kapos, Sv. Mise kapličā
 • plkst. 15.00 – Briģu kapos

02.11.2022 (trešdiena)

 • plkst. 12.00 – Pasienes kapos, Sv. Mise kapličā

05.11.2022 (trešdiena)

 • plkst. 15.00 – Savelinku kapos, Sv. Mise kapličā

Pureņu pagasts

22.10.2022. (sestdiena)

 • plkst. 14.00 – Bataru kapos
 • plkst. 15.20 – Starinsku kapos