LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-21°C
 
A A A

Ludzā tiek izķerti klaiņojošie suņi

Ikvienas pašvaldības uzdevums ir nodrošināt drošību un kārtību savā administratīvajā teritorijā. Tāpēc saskaņā ar MK noteikumu „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 2.1 punktu un pamatojoties uz Ludzas pilsētas iedzīvotāju lūgumiem, Ludzas novada pašvaldība veica klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Saskaņā ar „Dzīvnieku aizsardzības likuma” 8. panta 1. daļu bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.

Šā gada janvārī pēc pašvaldības pasūtījuma klaiņojošu suņu izķeršanu Ludzas pilsētā veica SIA „Rēzeknes namsaimnieks”. Šobrīd izķertie dzīvnieki atrodas dzīvnieku patversmē Rēzeknē. Suņu īpašniekiem pašiem jābrauc pakaļ saviem mīluļiem. Patversmē ievietoto suņu foto ir publicēti zemāk. Vairāk informācijas varat iegūt pie izpilddirektora Sergeja Jakovļeva, mobilais tālrunis 29734099.

Ludzas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot likumu un atgādina, ka noteikumu neievērošana ir administratīvs pārkāpums, par kuru paredzēts naudas sods. „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 106. pants nosaka, ka par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu pirmo reizi tā saimniekam tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem. Ja likums gada laikā pārkāpts atkārtoti, tiek uzlikts naudas sods no desmit līdz piecsimt latiem.

Klaiņojoši suņi Ludzas pilsētas teritorijā arī turpmāk tiks izķerti, to īpašnieki tiks saukti pie administratīvās atbildības.

Dzīvnieku patversmē šobrīd atrodas

25012013265

 

 

 

 

 

 

25012013266

 

 

 

 

 

 

25012013269

coloring.cool