LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Clear
-4°C
 
A A A

Šogad piespiedu darbs izglītības iestādēm ļāvis ietaupīt vismaz 24 tūkstošus latu

Laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam Valsts probācijas dienestā (turpmāk VPD) piespiedu darba izpildē nonāca 2168 likumpārkāpēji. Šajā periodā piespiedu darbos kopumā nostrādātas 166 636 darba stundas, kas, rēķinot pēc minimālās darba stundas likmes, darba devējiem ļāvis ietaupīt vismaz 180 466 latus.

2011.gadā izglītības iestādēs visā Latvijas teritorijā bijuši nodarbināti 240 probācijas klienti, kuri nostrādājuši 22237 piespiedu darba stundas, kas darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 24082 latus. No tiem 10 probācijas klienti tika nodarbināti bijušā Ludzas rajona izglītības iestādēs (Ludzas 2.vidusskolā, Ludzas novada vakara vidusskolā, 3.PII “Namiņš”, Ludzas novada sporta skolā, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā, Ezersalas speciālajā internātpamatskolā un Pušmucovas pamatskolā) un kopā nostrādājuši 1150 stundas.

Probācijas klienti izglītības iestādēs veikuši šādus darbus: telpu kosmētiskais remonts, spēļu laukumu izveide bērnudārzos, mēbeļu un inventāra remonts un pārvietošana, izglītības iestādes apkārtējās vides sakopšana u.c. Piemēram, probācijas klients Ludzas 2.vidusskolā atbilstoši savām prasmēm un iemaņām veica televizoru remontu, Pušmucovas pamatskolā – palīdzēja nomainīt sporta zāles logus, Ludzas novada sporta skolā – špaktelēja un krāsoja sienas.

Probācijas klientu veikto darbu loks ik gadu kļūst plašāks un pirms nosūtīšanas piespiedu darba izpildē liela uzmanība tiek pievērsta probācijas klienta iemaņām un prasmēm, līdz ar to ļaujot probācijas klientam veiksmīgi realizēt savas iemaņas un sniegt sabiedrībai lielāku labumu ar savu darbu. VPD praksē ir vairāki gadījumi, kad darba devējs, pēc kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes, probācijas klientam piedāvā pastāvīgu algotu darbu.

Šobrīd Latvijā kopumā noslēgti 1062 līgumi par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā. Personas, kurām piemērots piespiedu darbs, var nodarbināt VPD, valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, kā arī biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas.

Kritēriji, saskaņā ar kuriem VPD izvēlas konkrētu darba devēju, ir pašvaldībām nepieciešamie prioritārie darbi, probācijas klienta sodāmība, nodarbinātība, izglītība, prasmes, veselības stāvoklis un vecums. Izvēloties darba devēju un uzraugot veicamo darbu, katrā gadījumā individuāli tiek izvērtēti noteiktie kritēriji, kā arī tas, kā tiks nodrošināta piespiedu darba izpildes kontrole un kādu ieguldījumu probācijas klients var dot, veicot piespiedu darbu.

VPD Ludzas teritoriālā struktūrvienība līgumus par probācijas klientu nodarbināšanu piespeidu darbā ir noslēgusi ar šādām izglītības iestādēm: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, Ludzas novada sporta skola, Ludzas 2.vidusskola, Ludzas mūzikas pamatskola, Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”, Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Ludzas novada vakara vidusskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Pušmucovas pamatskola, Zilupes vidusskola, Zilupes arodvidusskola, Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”. Interesentus aicinām noslēgt līgumu par notiesāto nodarbināšanu piespiedu darbā. Sīkāku informāciju par piespiedu darba izpildes organizēšanu varat saņemt VPD Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā vai pa tālruni 65707327.

VPD Ludzas TSV