LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Sludinājums par pašvaldības stipendiju konkursu

Ludzas novada pašvaldība izsludina Ludzas novada pašvaldības stipendiju konkursu šādā profesionālā studiju specialitātē:

ārstniecība

Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:

– pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 60 % no valstī noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī;

– maģistrantūrā studējošiem – 80 % no valstī noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī;

– doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī.

Pretendentiem līdz 2011.gada 19.janvārim Ludzas novada pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1) domei adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā;

2) iegūtās izglītības dokumenta kopija;

3) izziņa no augstskolas par studiju faktu;

4) sekmju izraksts vai “Sekmju grāmatiņas” noraksts par studiju periodu;

5) rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

6) pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt valsts valodā.

Kontaktpersona: Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aivars Meikšāns, tālr. 65707496