LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Flurries
-2°C
 
A A A

Slēpošanas projekts tiks pagarināts

ENPI

Dzirdot vārdu ‘projekts’, kādam jau var sašķiebties seja: „Nu cik jau var par tiem projektiem!” Toties papildus finansējums pašvaldībai nekad nav lieks, un to mūsdienās, galvenokārt, var iegūt tikai izstrādājot kvalitatīvu projektu. Viens no tādiem veiksmīgajiem ideju realizācijas piemēriem ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” izstrādātais projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”, jeb Move for Life (LLB-2-255), kuru Eiroreģiona vadībā kopīgi īsteno 10 partneri no Latvijas un Baltkrievijas.

Kopš 2013. gada marta visi projekta partneri, t.sk. Ludzas novada pašvaldība, ir iegādājušies slēpošanas un nūjošanas inventāru, izveidojuši apgaismotas slēpošanas trases, rīkojuši sporta sacensības jauniešiem un ģimenēm, apmācījuši sporta pedagogus nūjošanas iemaņām. Siltumnīcas efekts gan nospēlējis ļaunu joku – projekta īstenošanas laikā sniega, kas būtu piemērots slēpošanai, nebija. Neskatoties uz to, projekta iniciatori ir pārliecināti, ka iegādātais inventārs obligāti noderēs: Ludzas novada pašvaldībā 68 slēpošanas komplekti ir sadalīti Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai sporta stundu organizēšanai, kā arī daļa nodota nomas punktam, kur tie būs pieejami jebkuram.

Darba grupas sanāksme un slēpošanas trases atklāšana Ludzā

Darba grupas sanāksme un slēpošanas trases atklāšana Ludzā

Sakarā ar to, ka tomēr trūka laika visu pasākumu organizēšanai abās robežas pusēs, tika izteikts priekšlikums pieteikt projekta pagarinājumu līdz 2014. gada 31. decembrim.

Ludzas novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 80 584,70 eiro, 90% no šīs summas sastāda Eiropas Savienības finansējums. Latvijas valsts līdzfinansējums – 4 029,24 EUR, un pašvaldībai no sava budžeta ir jāiegulda 4 029,23 EUR.

Projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007.-2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

 Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Rakstu sagatavoja projekta koordinatore Ludzas novada pašvaldībā Viola Andruščenko

coloring.cool