LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Slēdziet līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Joprojām pilsētā un lauku teritorijā tiek aktualizēts jautājums par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat kā pilsētniekiem, arī lauku teritoriju mājokļu īpašniekiem ir jāslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu. To nosaka LR likumdošana un Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Taču jāsaka, ka pašvaldībā tapuši jauni noteikumi, kuros ir pievienotas jaunas sadaļas, kas nosaka prasības sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, prasības atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai. Jaunajos saistošajos noteikumos ir precizēta maksas noteikšanas kārtība.

Daudzdzīvokļu mājās pagastā līgumus slēdz mājas pārvaldnieks, kas jāievēl mājas iedzīvotāju kopsapulcē, vienojoties par konteineru tilpumu un izvešanas biežumu. Līgumi par atkritumu apsaimniekošanu jānoslēdz ne tikai daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, bet arī visiem ciemata privātmāju īpašniekiem un viensētām. Ludzas novada teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona, tādēļ ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas viens komersants – SIA Ludzas apsaimniekotājs.

Kontroli par noslēgtajiem līgumiem novadā veic novada pašvaldība. Sastādīt protokolu par noteikumu nepildīšanu var domes priekšsēdētājas vietnieks, izpilddirektora vietnieks, Rēzeknes reģionālās Vides pārvaldes darbinieki, pagastu pārvalžu vadītāji, novada pašvaldības vides inženiere.

Atgādinām, ka brīdinājumi atkārtoti netiks sūtīti, tāpēc uzstājīgi lūdzam līdz š.g. 30.martam nokārtot ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos jautājumus.

Sods par līguma neslēgšanu, pamatojoties uz novada saistošajiem noteikumiem, fiziskai personai ir Ls 10. Sods par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, ir no Ls 50 – 500, juridiskām personām- Ls 300 – 1000.

Par atkritumu apsaimniekošanas izcenojumiem vairāk lasiet mājaslapā www.ludza.lv sadaļā SIA Ludzas apsaimniekotājs vai pagastu pārvaldēs.

*Atkritumu radītājs ir ikviena persona, kuras darbība rada atkritumus, tātad ikkatrs no mums ir atkritumu radītājs.