LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Skolotāju dienā!

Skolotāju dienu atzīmē oktobra pirmajā svētdienā. Šogad – 3.oktobrī. No skolas laikiem daudziem atmiņā šī diena, jo tad skolotāji vairs nebija nekādi skolotāji, savukārt skolēni beidzot varēja paši parādīt, kā tad ir jāvada stundas, lai visiem būtu interesanti! Skolotāju diena arī Ludzas novada skolās saglabā šo tradīciju, un nedēļas nogalē skolēni vadīs stundas, bet skolotāji sēdēs skolas solā un mācīsies, vai arī pēc ilgiem laikiem izmantos iespēju nobastot kādu stundu un pasēdēt kafejnīcā!

Jauno mācību gadu Ludzas novada skolās uzsāka 1689 skolēni. 527 bērni apmeklē PII, t.sk. 207 bērni uzsāk gatavošanos skolas gaitām 5-6-gadīgo grupās.

Ludzas novada BJC 520 bērni un jaunieši turpinās darbu daudzveidīgās, aizrautīgās nodarbībās tautas deju, sporta, tehniskajos, vides izglītības, kultūras tradīciju pulciņos, korī, ansambļos. Visvairāk pieprasītie ir moderno deju, angļu valodas, datorzinību pulciņi.

Mākslas skolā 151 skolēns pilnveidos prasmes vizuāli plastiskajā mākslā. Ar mūzikas skaņām un dziesmām Ludzas Mūzikas pamatskolu pieskandinās 186 audzēkņi.

Ludzas novada sporta slavu kaldinās 493 audzēkņi, kas pieteikušies dažādās sporta sekcijā Ludzas novada sporta skolā.

“Ludzas novadā radīti visi apstākļi konkurētspējīgu skolēnu apmācībai, vispusīgai un harmoniskai bērnu attīstībai, ievērojot attīstības likumsakarības un vajadzības. Nepieciešams rūpīgs izglītības iestāžu, sabiedrības, vecāku, pašvaldības darbs ceļā uz savstarpēju sapratni, uzticēšanos, saskarsmes pilnveidi. Tad neizpaliks bērnu sasniegumi un panākumi ikdienas darbā, olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, saskarsmē klašu kolektīvos un ģimenēs, ” secina Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne.

Ludzas novada skolas nodrošinātas ar visu specialitāšu pasniedzējiem, iespējams, nākotnē saskarsimies ar fizikas, matemātikas, informātikas skolotāju trūkumu. Tamdēļ jāmudina absolventi studēt šīs nozares un atgriezties strādāt savās skolās.

Pedagogi aktīvi studē maģistrantūrā, iesaistās mērķstipendiju projektos. ESF projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 3. posmā Ludzas novadā atbalstīti 53 pedagogi. ESF projektā Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos atbalstīti 9 pedagogi. Projektā Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem aktivitāšu ietvaros Ludzas 2. vsk. pielāgota skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Visas novada skolas iesaistījušās Izglītības informatizācijas projektā. ESF projektā Dabaszinātnes un matemātika veiksmīgi strādā Ludzas pilsētas ģimnāzija.