LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Hedviga, Helvijs, Eda
Ludza
Showers
9°C
 
A A A

Šīs nedēļas (24.–30. aprīlis) Ludzas novada pašvaldības vadības darba aktualitātes

24.–30. aprīļa Ludzas novada pašvaldības vadības darba aktualitāšu apkopojums:

Pirmdien, 24. aprīlī

08:00 Ludzas novada pašvaldības vadības darba sapulce.

08:30 Vadības un administrācijas struktūrvienību vadītāju sanāksme, vada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs.

9:00 – 12:00 Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns pieņem iedzīvotājus dzīvokļu jautājumos (305. kab., 3. stāvs – Ludzas novada pašvaldības sēkā, Raiņa ielā 16, Ludzā).

 

Otrdien, 25. aprīlī

9:00 – 13:00 Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele tiekas ar iedzīvotājiem pagastos: no 9.00 – Cirmas pag., no 10.30 – Pureņu pag.

No 12:00 Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S. Jakovļevs tiekas ar iedzīvotājiem Nirzas pagastā.

11:30 Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele piedalās Latgales SEZ uzraudzības komisijas sēdē.

10:00 Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos A. Meikšāns vada darba grupas sēdi par grozījumiem Ludzas novada teritorijas plānojumā (Lielā zāle, 3. stāvs – Ludzas novada pašvaldība sēkā, Raiņa ielā 16, Ludzā).

13:00 Domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos A. Meikšāns vada komisijas Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai sēdi (Lielā zāle, 3. stāvs – Ludzas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 16, Ludzā).

13:00 Domes priekšsēdētāja A. Gendele un priekšsēdētājas vietnieks E. Mekšs piedalās Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē (Ludzā).

16:00 – 18:00 Iedzīvotāju pieņemšana SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, piedalās Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele un SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs A. Līpacis.

 

Trešdien, 26. aprīlī

9:00 – 17:00 Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele tiekas ar iedzīvotājiem pagastos: no 9.00 – Briģu pag., no 11.00 – Istras pag., no 12.30 – Rundēnu pag., no 14.30 – Pildas pag., no 16.00 – Ņukšu pag.

11:00 Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos A. Meikšāns piedalās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē (Rīgā).

 

Ceturtdien, 27. aprīlī

10:30 – 12:30 Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele tiekas ar iedzīvotājiem Isnaudas pagastā: no 10:30 – Istalsnas klubā, no 11:30 – Isnaudas pagasta pārvaldes telpās.

14:00 Ludzas novada domes kārtējā sēde (Lielā zāle, 3. stāvs – Ludzas novada pašvaldība sēkā, Raiņa ielā 16, Ludzā). DARBA KĀRTĪBA

 

Piektdien, 28. aprīlī

12:00 Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele piedalās SIA “Ludzas Medicīnas centrs” dalībnieku sapulcē (Ludzā).

13:00 Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos A. Meikšāns piedalās forumā “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” Rēzeknē (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē).

 

Sestdien, 29. aprīlī

19:00 Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele piedalās LPĢ deju kolektīva “Žiks” jubilejas koncertā.

 

Informācija publicēta 24.04.2017.

Informācija aktualizēta 25.04.2017.

 

Informāciju apkopoja

Kristīne Seņko,

Ludzas novada pašvaldības ārējo sakaru speciāliste

coloring.cool