LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 27. novembris
Lauris, Norberts
Ludza
Cloudy
0°C
 
A A A

Seminārs par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās”

 

Ludzā notika seminārs par projektaKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās” īstenošanas gaitu un rezultātiem

Piektdien, 05.oktobrī Ludzas novada pašvaldība organizēja semināru par projekta Nr.KPFI-7/2 „ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās” īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) un tā mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Ludzas novada pašvaldības administrātīvās un sociālās aprūpes centra “Ludza” ēkās, lai samazinātu ēku enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu.

Seminārā Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Ilona Leščinska informēja klātesošos par projektā īstenotajām aktivitātēm, projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. I.Leščinska paskaidroja, ka abas minētās ēkas projektam izvēlētas, jo šajās  ēkas  bija vērojami lieli siltuma zudumi. Projekta rezultātā ir paredzēts, ka tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei par vismaz 40%, kā arī kopējais projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0.69kgCO2/Ls, savukārt plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā(vidējais aritmētiskais par visām ēkām) – 87.73 kWh/m2 .Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā pilsētā, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji. Ieguvēji būs arī sociālā aprūpes centra iemītnieki, pašvaldībā strādājošie, jo ēkās tiks nodrošināts labāks termālā komforta līmenis.

Projektu vadītāja informēja, ka projektā tika veikts „zaļais iepirkums”, kurš nosaka videi draudzīgu materiālu izmantošanu būvniecībā.

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aivars Meikšāns informēja par finansējuma piesaistes iespējām  izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, savukārt Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Cibuļska iepazīstināja klātesošos par Ludzas novada pašvaldības iespējām līdzfinansēt siltināšanas projektus, gan arī atbildēja uz semināra dalībnieku jautājumiem par konkrētām lietām saistībā ar dokumentācijas iesniegšanu finansējuma saņemšanai.

 

Ilona Leščinska

Projekta vadītāja

coloring.cool