LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 30. jūlijs
Valters, Renārs
Ludza
Mostly cloudy
24°C
 
A A A

SEMINĀRI UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laika periodā no 2014. gada 4.marta līdz 13.maijam rīkos mācību semināru „KO PAŠVALDĪBA VAR SNIEGT UZŅĒMUMAM/ KĀ PAŠVALDĪBAI SADARBOTIES AR UZŅĒMĒJIEM” Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.

Mācību mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

 

SEMINĀRU NORISES LAIKS UN VIETA:

Datums

Pilsēta

04.03.2015

Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, (1.stāvs), Daugavpils

25.03.2015

Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes iela 2B, Balvi

08.04.2015

Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, (3.stāvs), Ludza

22.04.2015

Rēzeknes novada domes mazā zāle, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne

13.05.2015

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva

iela 6, ( 3.stāvs) Preiļi

 

PASNIEDZĒJA: Inese Matisāne

2007.gadā Biznesa augstskolā “Turība” ir iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, iegūtā kvalifikācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 12 gadu pieredze pašvaldības darbā kā projektu vadītājai, darba pieredze un kapacitāte paaugstināta, strādājot Līvānu novada domē un Preiļu novada domē. Liela pieredze pārrobežu projektu pieteikumu izstrādē un vadībā, veiksmīga sadarbība ar Biedrību “Eiroreģions “Ezeru zeme””. Kopš 2008.gada vada savu uzņēmumu SIA “MVS+”, kas sniedz konsultācijas biznesa plānu sagatavošanā; izstrādā projekta pieteikumus uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, biedrībām; organizē un pasniedz apmācību kursus, lekcijas, seminārus.

Lektora/moderatora pakalpojumus nodrošina: SIA “ Mācību centrs plus”

DARBA KĀRTĪBA:

9.45 – 10.00      Reģistrācija

10.00 – 11.30    Regulāru pašvaldību tikšanos ar uzņēmējiem nozīme

Veidot vai neveidot uzņēmēju padomes pašvaldībās

Kādus jautājumus uzņēmēji var ietekmēt pašvaldībās

11.30 – 11.45    Kafijas puze

11.45 – 14.15    Kādas funkcijas pašvaldība var deleģēt uzņēmējiem

Kopīgu pasākumu, semināru, apmaiņas braucienu rīkošana

Sadarbības labās prakses piemēri dažādās pašvaldībās u.c.

SEMINĀRA DARBA VALODA – latviešu valoda.

DALĪBAS MAKSA: bez maksas. Semināru norise tiek apmaksāta no projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”

Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 līdzekļiem.

PIETEIKŠANĀS: obligāta, sūtot e-pasta vēstuli ar pieteikuma anketu Sarmītei Teivānei uz e-pasta adresi [email protected] .

Sīkāka informācija pa tālruni: tālr. 29118992.

 

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

Latgales galvenās aktivitātes vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.

Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.

Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR

Papildus informācija par projektu pieejama http://latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist un http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951

 

coloring.cool