LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-20°C
 
A A A

Sakopsim savas teritorijas, saudzējot dabu un sevi!

kuula_galvIr atnācis pavasaris. Laiks kļūst siltāks un saules stari ar katru dienu izkausē arvien vairāk un vairāk biezo sniega segu. Izkūstot sniegam, mūsu acīm paveras vairāk vai mazāk koptas, vai vispār nekoptas teritorijas. Nekoptās teritorijas sakarā ar paaugstinātu aizdegšanās iespējamību apdraud cilvēku dzīvību, var tikt radīts kaitējums dabai, nodarot zaudējumus arī privātīpašumam, pašvaldību un valsts īpašumiem. Apzinoties situācijas nopietnību un iespējamo cilvēku, mantas un dabas apdraudējumu, Ludzas novada pašvaldība vērš Ludzas novada iedzīvotāju uzmanību un lūdz organizēt pasākumus kūlas ugunsgrēku novēršanai.

Ludzas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu pašvaldība 2009. gada 26. novembrī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, kuru II. daļas Īpašuma un tam pieguļošo teritoriju uzturēšana un kopšana 4. pants nosaka: „ … namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki-pilnvarnieki, lietotāji-nomnieki nodrošina nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.”

Ludzas novada pašvaldība uzsver, ka viena no galvenajām pieņemto saistošo noteikumu idejām ir ne tikai Ludzas pilsētas negatīvā tēla novēršana nesakopto un neappļauto teritoriju dēļ, bet arī potenciālā sausās zāles aizdegšanās novēršana.

PAR SAKOPTU, SKAISTU UN DROŠU LUDZAS NOVADU!

coloring.cool