LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Snow
-19°C
 
A A A

Sagatavotas prognozētās kadastrālās vērtības 2017. gadam

26. jūlijā, Ministru kabinetā apstiprināti “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam””, kas nosaka, kā aprēķināmas kadastrālās vērtības 2017. gadam. Pamatojoties uz šiem grozījumiem, Valsts zemes dienests ir sagatavojis prognozētās kadastrālās vērtības 2017. gadam. Tās ir aprēķinātas nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā dzīvokļu īpašumiem) un to sastāvā esošajiem objektiem – zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām.

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Saeimas šī gada 19. maija lēmumu nākamajā gadā kadastrālo vērtību aprēķinam piemērot 2016. gada kadastrālo vērtību bāzi, un 2015. gada 4. augustā Ministru kabinetā pieņemtos grozījumus Kadastrālās vērtēšanas noteikumos attiecībā uz apgrūtinājumu izvērtēšanu kultūrvēsturiskajām ēkām un zemei. Saglabājoties 2016. gada vērtību bāzei, kopumā 2017. gadā zemei un ēkām kadastrālās vērtības nemainīsies. Tās mainīsies divos gadījumos – kultūrvēsturisko objektu un vairākstāvu dzīvokļu vērtēšanā.

Apgrūtinājumu izvērtēšana kultūrvēsturiskajām ēkām un zemei

Jaunie grozījumi paredz, ka apgrūtinājumu samazinošo koeficientu piemēro valsts vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30%, nevis visām, kā tas bija līdz šim. Šādas izmaiņas veiktas, jo nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīze norāda, ka visiem kultūrvēsturiskajiem objektiem kadastrālo vērtību samazināt nav pamata, bet tikai objektiem sliktā tehniskā stāvoklī.  Tas nozīmē, ka labām, atjaunotām kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām nolietojums būs līdz 30%, kadastrālā vērtība no 2017. gada pieaugs.

Valstī  ir 4000 kultūrvēsturisko ēku, no kurām kadastrālā vērtība pieaugs 670 ēkām, tai skaitā 258 dzīvojamām mājām. Visvairāk šo ēku atrodas Rīgā (277 ēkas), Jūrmalā (120), Daugavpilī (18), Alūksnes novadā (17), Amatas un Dobeles novados (13), Gulbenes, Jelgavas un Tukuma novados (11) un citviet.

Papildus noteikumos veiktie grozījumi paredz atteikties no apgrūtinājuma „Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti” apbūves un lauku zemei, kas līdz šim samazināja zemes vērtību. Tā rezultātā kadastrālo vērtību pieaugums skars aptuveni 15 000 zemes vienību. No tām 8500 atrodas pilsētās un 6500 lauku apvidos.

Vairākstāvu dzīvokļu vērtēšana

Nākamajā gadā kadastrālo vērtību izmaiņas skars arī vairākstāvu dzīvokļus daudzfunkcionālās ēkās. Šobrīd dzīvojamās telpu grupas vērtība tiek samazināta, ja dzīvoklis atrodas pagrabstāvā vai pirmajā stāvā. Ja dzīvoklis ir izvietots vairākos stāvos, vērtēšanai līdz šim tika izmantots zemākais piesaistes stāvs. Tā kā lielākajā daļā gadījumu pazemes stāvā faktiski atrodas tikai saimniecības telpas (pagrabi, kurtuves, citas palīgtelpas), nevis dzīvoklis, tad veidojās nevienlīdzība novērtējumā salīdzinājumā ar tiem dzīvokļiem, kas tiešām atrodas pagrabstāvā. Lai to novērstu, turpmāk vērtības aprēķinā izmantos augstāko, nevis zemāko dzīvokļa piesaistes stāvu.

Šīs izmaiņas skars ap 7000 dzīvokļu. Apmēram 4300 dzīvokļiem zemākais ir pirmais stāvs – tiem vērtība pieaugs par 10 %. Apmēram 2700 dzīvokļiem zemākais ir pagrabstāvs, un to vērtība pieaugs par 30 vai 40 %. Daudzstāvu dzīvokļi, kuriem mainīsies vērtība saistībā ar aprēķina modeļa nosacījuma maiņu, ir praktiski visās pašvaldībās, bet vairāk nekā 100 šāda veida dzīvokļu ir tikai septiņās pašvaldībās – Rīgā (1162), Daugavpilī (994), Jūrmalā (430), Mārupē (280), Liepājā (166), Garkalnē (140) un Ikšķilē (130).

Lauku zemei kadastrālās vērtības nemainīsies, pieaugs speciālās vērtības nodokļa vajadzībām

2015. gadā Nekustamā īpašuma nodokļa likumā tika noteiktas normas par speciālajām vērtībām nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām lauku zemei, kas lielāka par 3 ha. Tā rezultātā arī 2017. gadā pieaugs speciālās vērtības nodokļa vajadzībām lauku īpašumiem, kas atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem.  Par 10 % speciālā vērtība palielināsies  aptuveni 209 tūkstošiem zemes vienību. Pārējiem 114 tūkstošiem zemes vienību izmaiņas būs par mazāk nekā 10%, to skaitā vērtība samazināsies 900 zemes vienībām, bet nemainīsies 17 800 zemes vienību.

Prognozētās kadastrālās vērtības

Prognozētas kadastrālās vērtības ir aprēķinātas pēc Kadastrā reģistrēto datu stāvokļa 2016. gada 1. jūnijā, un prognozētie vērtību zonējumi sakrīt ar šobrīd spēkā esošajiem zonējumiem. Prognozētās kadastrālās vērtības un prognozētās speciālās vērtības VZD ir nodevis visām pašvaldībām nākamā gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes sagatavošanai.

Iedzīvotāji informāciju par prognozētajām kadastrālajām vērtībām var saņemt, izmantojot maksas e-pakalpojumu „Detalizēti Kadastra teksta dati (bez līgumsaistībām)” portālā www.kadastrs.lv. Autorizējies lietotājs par vienreizēju samaksu – 2,85 EUR par katru īpašumu, var saņemt datus par izvēlētā īpašuma aktuālo un 2017. gadam prognozēto kadastrālo vērtību, kā arī virkni citu datu par īpašumu. Zemes vienību un būvju prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejamas līdz pašreizējā gada 31. decembrim.

Prognozētās speciālās vērtības lauku zemei nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām ir publicētas specializētajā vietnē www.kadastralavertiba.lv sadaļā “Speciālās vērtības lauku zemei”.

Informācija par kadastrālo vērtību izmaiņām ir pieejama www.kadastralavertiba.lv sadaļā “Izmaiņas kadastrālajā vērtēšanā 2017. gadā”.

 Informāciju sagatavoja / papildu informācija:

Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību vadītāja

Valsts zemes dienests

coloring.cool