LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija
Ludza
Mostly sunny
19°C
 
A A A

Sadarbība turpinās virtuālajā realitātē

EU&ENPI_LV-ENcolor2009.gadā Ludzas novada un Glubokoje pašvaldības realizēja pirmo kopīgo projektu “Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē”, šī projekta ietvaros Glubokoje pilsētā tika atvērta Glubokoje mākslas skola, nostiprinājās cieša sadarbība starp Ludzas un Glubokoje mākslas skolām. Projekts veicināja pierobežas jauniešu izpratni par latviešu un baltkrievu nacionālās kultūras kopību un savdabību, palīdzēja attīstīt radošo izdomu un māksliniecisko gaumi, izmantojot modernās tehnoloģijas. Savukārt projekts, kuru šobrīd īsteno Ludzas novada pašvaldība kopā ar Glubokoje, „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros” jeb saīsināti „Virtuālā realitāte” Nr.LLB-2-244 ir šīs sadarbības turpinājums.

Glubokoje_SkolaProjekta mērķis ir veicināt mākslas ārpusskolas izglītību Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā, rīkojot kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai mākslas izglītības jomā. Šis projekts sasaista mākslu un modernās tehnoloģijas, nacionālās kultūras un mākslas vērtības skata citā dimensijā, piešķir nākotnes vīziju, bet neaizmirst arī par tām vērtībām, kuras ir atzinuši mūsu senči. Pagātne, tagadne un nākotne: senais, pastāvošais un modernais caurvij projekta īstenošanas gaitu. Virtuālā realitāte – tas nozīmē, ka sadarbībai robežu nav. Projekts pierāda to, ka izmantojot IT tehnoloģijas ir iespējams ne tikai sazināties, bet arī īstenot mācību procesu, iegūt zināšanas virtuālo stundu laikā.

Projekta ietvaros tika:

  • izremontēta Glubokoje mākslas skola,
  • izremontēta Ludzas mākslas skola,
  • iegādātas mēbeles un IT aprīkojums, t.sk. interaktīvā tāfele,
  • notika pedagogu apmācības kā lietot jaunākās tehnoloģijas tieši mākslas izglītības procesā.

Ludzas mākslas skolaProjekts turpinās tiek izstrādāts Metodiskais materiāls un izveidots kopīgs produkts – krāsojamā grāmata par divu Latgalē un Glubokoje pazīstamu mākslinieku: A.Kūkoja un J.Drozdoviča dzīves faktiem.

No 20. līdz 23. novembrim Ludzā notika Noslēguma pasākuma aktivitātes, savukārt no 4. līdz 8. decembrim tiek plānots Noslēguma pasākums Glubokoje.

Sadarbība turpinās, jo gan mākslas skolas pedagogiem, gan jauniešiem ir daudz kopīgu, radošu ideju, kuras īstenot.

 Projektu „Izglītības apstākļu uzlabošana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos mākslas mantojuma ilgtspējai” (LLB-2-244) finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007.-2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

 Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Ludzas novada pašvaldības Projektu vadītāja Ilona Mekša

coloring.cool