LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Rudenī atsāksies LDDK mācību programmas darba devējiem

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem arī šajā rudenī piedāvā bezmaksas mācību programmas. Kopš 2010. gada pavasara iespēju gūt jaunas zināšanas un veicināt savu pieredzi izmantojuši vairāk nekā 510 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.
LDDK Biznesa resursu centrs aicina darba devējus, kuriem rūp uzņēmuma ilgtermiņa attīstība, sociālā dialoga attīstība uzņēmumā, nozarē un nacionālajā līmenī, piedalīties kursos, kas šajā rudenī notiks Rīgā, Jelgavā, Valmierā un Preiļos.
LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Darba devēji ir ļoti praktiski cilvēki, kas izvērtē pieejamos resursus, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma mērķus. Tādēļ, izvēloties veltīt trīs dienas mācību apmeklēšanai, lai apgūtu ko jaunu, darba devējs ar LDDK un ESF atbalstu iegulda savu darbinieku profesionālajā izaugsmē un organizācijas nākotnē. LDDK piedāvātās mācību programmas ļauj uz savu ikdienas darbu paskatīties no malas un izvērtēt uzņēmuma darbību, kā arī atklāj jaunas pieejas, piemēram, darbinieku un darba devēju attiecību veidošanā, izmantojot sociālā dialoga iespējas.”
LDDK Biznesa resursu centrs sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem ir izstrādājis un piedāvā apgūt trīs mācību programmas:
1. “Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”;
2. “Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”;
3. “Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”.
Programmas veidotas, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) metodoloģiju, Latvijas ekspertu pieredzi, kā arī ņemot vērā Latvijas situāciju un specifiku. Visas trīs mācību programmas darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem pieejamas bez maksas. Mācību programmās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu. Pēc mācību programmas apgūšanas katrs dalībnieks saņems mācību organizētāja – SIA “Comperio” – sertifikātu, bet, apgūstot visas trīs piedāvātās programmas, tiks izsniegts LDDK Biznesa resursu centra sertifikāts.
Pirmā apmācību programma “Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība” sāksies Rīgā jau 15. septembrī. Detalizēta informācija par visu mācību programmu norises vietām un datumiem regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv un mājas lapā www.comperio.lv.
Līdzšinējie programmu dalībnieki atzinuši, ka zināšanas un prasmes, kas iegūtas, piedaloties šajās mācībās, paplašinājušas redzesloku un izpratni par dažādiem uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem. Iegūtās zināšanas ir praktiskas un noteikti tiks turpmāk pielietotas ikdienas darbā. Novērtējuma anketās daudzi darba devēji norādījuši uz mācību programmu augsto kvalitāti un pasniedzēju profesionalitāti.
Dažas atsauksmes no apmācību dalībniekiem: “Šādas iespējas palaist garām būtu vienkārši muļķīgi”, “Visa iegūtā informācija ir ļoti noderīga praktiskajā darbā!”, “Iespēja iegūt zināšanas un būt informētam par uzņēmumu praksi mūsdienās, kā arī par jaunāko literatūru”, “Daudzas kursu tēmas sabiedrībā noris ikdienā un ir svarīgi izglītot par to pašu sabiedrību”, “Vērtīgi uzzināt kaut ko jaunu no tik kompetentiem lektoriem”.
Informācijai:
Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Kursus nodrošina SIA “Comperio”. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014. gada beigām visā Latvijā.
Pielikumā:

Mācību programmu apraksts un grafiks 2011. gadam
Pieteikuma anketa